Hi lộc đầu năm


Cuối tuần vo sng mồng ba
Xuất hnh dạo biển mong l lấy hn
Tiền v như thuỷ triều ln
ầu năm thử vận, thầy
(1) liền xuất gia
Giữa trưa trực chỉ Pala
(2)
Lng đầy tự tn, đảo qua sng bi
Ngồi quầy x dzch khoan thai
ặt vi vn nhỏ, cầu ti mừng Xun
Khng lu thấy cọc token
Xanh xanh đỏ đỏ đần dần ln cao
qu trưa, bụng cồn co
ổi tiền, cng vợ bước vo tiệm ăn
Mặt tươi tỉnh, dạ mn phần
Chơi vi vn nữa, đủ tuần đổ xăng
Thn Thn tam hợp phải chăng
Khng tham biết đủ, rằng: Thi ta về
Quanh co ruộng ni vng qu
Trời my giăng xm, đường về vẫn xanh


ST

Ghi Ch: 

1- Thầy : TBM 
2- Pala: Casino, East 76 từ fwy 15 San Diego