H yu 

Anh c nghe ma Hạ 
Ngn ve đang thiết tha 
Khi mn đm vừa hạ 
Chng reo vui quanh nh
 
Em cn thấy ma H 
Hng Phượng vĩ đỏ hoe 
Hoa thắm, hoa vừa h 
Hoa tn rơi trn h 

Gi nhẹ chợt qua đy 
Thay anh vờn tc my 
Em nhớ ngy xưa ấy 
Anh đ mơn tc ny
 
Nắng ấm m thịt da 
ể em thm mặn m 
Chờ nắng hn trn m 
Như ngy no chng ta 

Hm nay ra ngắm trăng 
Ki một cnh sao băng 
Một mnh em trầm lặng 
Ước g cũng được chăng ?
 
Người khỏi chịu lầm than 
ất khng cảnh điu tn 
Ta hết th thm bạn 
Dn gian lng hn hoan 

ST