Ko My

Kẻ chy ti rồi đứng dậy đi
Người chờ my nng vẫn kin tr
Leng keng bạc rớt khng ngừng tiếng
Lạch cạch tiền rơi chẳng tiếc chi

Anh nọ nheo my khi nhẹ ti
Chị kia nhoẻn miệng lc đầy ly
Biết rằng cờ bạc l tai hại
Nhưng đ m rồi kh bỏ đi


ST (15/5/2003)