Kiếp ăn mày 


Thằng bé ra đời nào có hay
Đầu thai là một kiếp ăn mày
Ngày ngày lải nhải đeo chân kháck
Tối tối co ro gối cổ tay

Nhà trọ rộng thênh chưa dựng vách
Chân lê chai đá chẳng cần giầy
Tủi thân thầm ước mơ thay đổi
Vất vưởng cho qua trọn kiếp này


ST (24/4/2003)

Những nơi tôi đi qua ở Sài G̣n trong tháng 3 vừa qua đă không thấy ăn mày. 
Những tỉnh miền Tây Nam cũng ít ăn mày hơn mấy năm trước .