Ḷng Người

Chiều sao cho vừa ḷng người
Nghèo th́ người khổ, giầu th́ người lo
Lúc giầu, giữ của bo bo
Ngày đêm hồi hộp v́ lo mất tiền
Lắm tiền nào được như Tiên
Nhiều điều lo lắng muốn điên cái đầu
Đi chơi chưa chắc vui đâu
Khi xui gặp cướp sợ chầu diêm vương
Vợ nhà biết có thật thương
Hay là nàng chỉ yêu thương hột xoàn
Rủi mà nàng đổi tánh ngang
Có ngày ly dị tan hoang gia tài


ST