Ngày của mẹ

Thằng bé hỏi: Mai ngày của mẹ
Ba làm chi, cho mẹ ǵ không ?
Tôi rằng: Có chứ sao không
Ba cho mẹ cả tim ḷng của ba

" Con không hỏi thứ quà như vậy
Ba phải cho vật thấy được cơ ! "
Từ ngày có vợ đến giờ
Trong ngày của mẹ tôi lờ cho qua

Vốn quen tánh không quà từ trước
Kể cả ngày gặp được người yêu
Những ngày kỷ niệm rất nhiều
Chưa bao giờ tặng vợ yêu thứ ǵ

May hợp tánh nàng th́ giản dị
Không cầu kỳ chưng diện đua đ̣i
Đă hai mươi mấy năm rồi
Không theo tục Mỹ vẫn trôi êm đềm

Tôi bảo nó: Con nên tặng mẹ
V́ đây là ngày mẹ của con
Ba may mắn mẹ vẫn c̣n
Mẹ ba là nội của con quê nhà

ST