Phở

Anh Rằng: Món Phở Việt bây giờ
Khởi sự từ Tây Pot Au Feu
Vợ bảo: " Pot Au Feu quá dở
Có ai nhận thuyết ấy bao giờ "

Ḱa, Phở bưng ra mùi béo mỡ
Không ai nh́n thấy lại thờ ơ
Chắc đang nuốt nước trôi qua cổ
Nghi ngút hương thơm quyện khói mờ

Dân Việt hiền nhưng đâu có khờ
Thông minh sáng tạo chẳng tay mơ
Bốn ngàn năm lẻ văn minh đấy  
Hễ Mít ra tay, Tây phải thờ

Các loại Phở th́ nhiều cả mớ
Ḅ, gà, chay, lợn, cả cầy tơ
Nhỏ, trung, xe lửa, tô ba cỡ
Ngầu, nạm, sách, gân ḍn lắm cơ

Tái, chín, dấm hành hay trụng mỡ
Đó là tôi chỉ kể sơ sơ
Thêm chanh, tương ớt, tiêu xay nhỏ
Húng quế, ng̣ gai, giá trắng tơ

Việt Nam mới biết nêm nồi Phở
Gặp Phở không ăn thế mới khờ
Ba bữa ăn vừa ngon lại bổ
Dân ta ghiền Phở nói ra thơ

 

ST