Số giầu

Thầy rằng: " C hậu vận giầu to "
Biết thế, giờ ngho ti chẳng lo
V số chưa mua đu trng được
Đầu tư cn xuống chửa thm d
Cha ngho, di sản khng mơ tưởng
Hng lỗ, ln lương mi đắn đo
Tiền t lng giầu đu phải kh
Thi th thơ thẩn, đợi trời cho

 

ST