Tn Thu

Mới chiều qua nắng ln trong vắt
M sng nay dầy đặc đm my
Lắng nghe tiếng vọng đu đy
Từ xa sấm st chn my tht gầm

Bo no đến để mưa o ạt
Tung l bay phiu bạt khắp nơi
Cuối Thu my xm giăng trời
Lạnh lng mưa gi rụng rơi l vng

Ging tố như mang lời tạm biệt
Tiễn đưa Thu lại tiếp Đng sang
Tạnh mưa ra qut l vng
Thm ma Đng nữa rộn rng chờ Xun

                                                          ST