Trick or Treat

Nghe tiếng chung reo, mở cửa ra
Hết hồn! Lại một đm lu la
Nhạc ma rợn gy người hng xm
Hnh quỷ rng mnh khch lạ xa
Cha mẹ trng theo con trước ng
Trẻ con cảm tạ khch trong nh
Gi trai thch th bao đầy kẹo
Mau qu, Halloween đ qua

 ST