Vườn Hoa

Mun hoa rực rỡ đẹp m thường
Trn cỏ xanh rờn lấm tấm sương
Lữ khch dừng chn bn hồ lặng
Thin Nga soi bng cạnh Sen hường

Lũ ong thm mật cn m mẩn
Đn bướm say hoa mi vấn vương 
Chim sẻ lu lo đa nắng ấm
Người đi lưu luyến sắc hoa hương

CHN