Xun qu

Mỗi độ Xun sang lại nhớ qu
Trời thanh nắng ấm, nhạn quay về
Ruộng vừa chn lu thơm ngo ngạt 
Dn mới đuợc ma vui hả h

Hoa dại t mu trn bi cỏ
Tru đồng gip việc dưới bờ đ
Gi rung l gợn vườn xanh ngắt
ường đất ngựa xe in lối về

CHN