Bellevue một ngy my m

April 6th 2010

 

Hm nay đi bộ từ nh xuống phố lấu xe v xe bị hư đang bỏ sửa. Trn đường đi chụp vi hnh ảnh hoa l cnh thấy được. Khng đẹp nhưng ghi lại như một hồi k.

 

    

Đường từ nh xuống dốc

 

     

 

       

 

 

      

Hoa vng giống như hoa ở San Jose - Thung lũng hoa vng

 

Một nh thờ Tin Lnh - Western Chapel

 

       

Con đường ny ma thu cũng đẹp

       

 

       

Hồi con ci cn nhỏ hay dẫn tụi n đến đy xem c samon từ biển lội ngược ln đẻ trứng

      

 

       

 

      

 

      

Hoa mu vng dại. Giống hoa mai của mnmh ma Tết

 

      

 

             

 

       

Yae-zakura hồng trong vng chợ Chu ở Bellevue