Vài toà nhà ở Bellevue
 

02182008117.jpg image by ERCT3   02182008014.jpg image by ERCT3   02182008118.jpg image by ERCT3

Công viên downtown Bellevue
nơi có hai vợ chồng già hay đi dạo

02182008030.jpg image by ERCT3   02182008026.jpg image by ERCT3   02182008022.jpg image by ERCT3

Cuối tháng 2 trời vào xuân rất đẹp

02182008032.jpg image by ERCT3

Hôm nay đi một ḿnh nên tự do
đi ra ngoài công viên vài block chụp h́nh

 

02182008046.jpg image by ERCT3   02182008088.jpg image by ERCT3   02182008047.jpg image by ERCT3

Westin Building

02182008049.jpg image by ERCT3   02182008095.jpg image by ERCT3   02182008108.jpg image by ERCT3   02182008100.jpg image by ERCT3   02182008101.jpg image by ERCT3

 

02182008103.jpg image by ERCT3

 

02182008050.jpg image by ERCT3   02182008051.jpg image by ERCT3   02182008054.jpg image by ERCT3

Và những ṭa nhà khác không biết tên

02182008053.jpg image by ERCT3

 

02182008102.jpg image by ERCT3   02182008104.jpg image by ERCT3

 

02182008038.jpg image by ERCT3   02182008096.jpg image by ERCT3   02182008099.jpg image by ERCT3

 

02182008061.jpg image by ERCT3   02182008055.jpg image by ERCT3   02182008058.jpg image by ERCT3

 

02182008062.jpg image by ERCT3   02182008066.jpg image by ERCT3   02182008065.jpg image by ERCT3

 

02182008063.jpg image by ERCT3   02182008068.jpg image by ERCT3   02182008067.jpg image by ERCT3

 

02182008075.jpg image by ERCT3

 

02182008072.jpg image by ERCT3   02182008078.jpg image by ERCT3   02182008074.jpg image by ERCT3

 

02182008070.jpg image by ERCT3

 

02182008082.jpg image by ERCT3

Nhiếp ảnh DA

02182008037.jpg image by ERCT3   02182008089.jpg image by ERCT3   02182008041.jpg image by ERCT3

 

02182008084.jpg image by ERCT3   02182008085.jpg image by ERCT3   02182008090.jpg image by ERCT3

 

02182008094.jpg image by ERCT3   02182008092.jpg image by ERCT3   02182008112.jpg image by ERCT3   02182008093.jpg image by ERCT3