Hoa Lilac  (Chi Tử Đinh Hương)

 

05012008027.jpg image by ERCT   05012008026.jpg image by ERCT   05012008028.jpg image by ERCT

 

Khi qua Ohio vào tháng 5, t́nh cờ đi dạo thấy một cây với hoa màu tím và trắng, rất đẹp. Về nhà hỏi anh V.S.(Chicago) th́ mới biết là Lilac, tiếng Anh gọi là Syringa v́ tên học thuật là Syringa Vulgaris. Từ thông tin của anh VS mới thấy tên tiếng Việt là "Chi Tử đinh hương". Hoa này có mùi rất thơm.

  05012008021.jpg image by ERCT   05012008023.jpg image by ERCT   05012008030.jpg image by ERCT   05012008022.jpg image by ERCT

 

05012008029.jpg image by ERCT   05012008024.jpg image by ERCT   05012008025.jpg image by ERCT   05012008031.jpg image by ERCT

 

 

Nhiều thông tin bằng tiếng Việt về hoa này ở trên WikiPedia : http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_T%E1%BB%AD_%C4%91inh_h%C6%B0%C6%A1ng

Tham khảo thêm :  http://en.wikipedia.org/wiki/Lilac