Vườn Nhật - Kyu-Furukawa Tei-en

 
Vườn Furukawa được làm năm 1917 là tư thất của ḍng họ Furukawa. Sau chiến tranh được chuyển giao cho chính phủ và năm 1956 chính thức mở ra cho dân chúng vào xem. Từ ga Komagome, nếu đi về phía tạy trái để đến ABK, trên đướng đi sẽ đi ngang qua vườn Nhật Rikugi-enThư viện Đông Dương - Toyobunko. Nếu đi về phía bên phải khoảng 15 phút sẽ tới vườn Nhật Furukawa-teien này.

ABK-Furukawa.gif image by ExryuJapan

 

Furukawa-Teien-0002.jpg image by ExryuJapan   Furukawa-Teien-0003.jpg image by ExryuJapan   Furukawa-Teien-0001.jpg image by ExryuJapan

 

06212007017.jpg image by ExryuJapan

 

06212007018.jpg image by ExryuJapan   06212007020.jpg image by ExryuJapan

 

06212007019.jpg image by ExryuJapan

 

06212007021.jpg image by ExryuJapan   06212007023.jpg image by ExryuJapan   06212007022.jpg image by ExryuJapan

 

06212007024.jpg image by ExryuJapan   06212007026.jpg image by ExryuJapan

 

06212007031.jpg image by ExryuJapan   06212007035.jpg image by ExryuJapan   06212007033.jpg image by ExryuJapan

 

06212007036.jpg image by ExryuJapan

 

06212007048.jpg image by ExryuJapan   06212007049.jpg image by ExryuJapan   06212007050.jpg image by ExryuJapan   06212007052.jpg image by ExryuJapan

 

06212007053.jpg image by ExryuJapan   06212007054.jpg image by ExryuJapan   06212007055.jpg image by ExryuJapan   06212007063.jpg image by ExryuJapan

 

06212007064.jpg image by ExryuJapan   06212007067.jpg image by ExryuJapan   06212007068.jpg image by ExryuJapan

 

06212007070.jpg image by ExryuJapan   06212007091.jpg image by ExryuJapan   06212007076.jpg image by ExryuJapan

 

06212007103.jpg image by ExryuJapan   06212007109.jpg image by ExryuJapan

 

06212007121.jpg image by ExryuJapan   06212007125.jpg image by ExryuJapan   06212007126.jpg image by ExryuJapan

 

06212007128.jpg image by ExryuJapan   06212007131.jpg image by ExryuJapan