Tập h́nh : Những ngày ở Nhật

Rikugi-en - Vườn Rikugi-en

 

Trên đường từ nhà ga Komagome đi ABK, trước khi gặp đường Shinobazu (不忍通り) sẽ thấy đường rẻ vào vườn Rikugi-en.

Với vé vào chỉ có 300 Yen (gần 2.5 USD) để xem một vườn Nhật thuộc loại "Danh thắng Đặc biệt" là thuộc nơi đáng xem. Rất đẹp.

    

 

Vườn Rikugien (Lục Nghĩa Viên - 六義園) là loại Hoa viên của Lănh chúa thời Edo (Phủ Chúa Tokugawa), làm theo kiểu "Du sơn ngoạn thủy" có núi, có sông để thưởng lăm cảnh sắc thiên nhiên thay đổi trong lúc tản bộ thư giăn, và đặc biệt biểu đạt chủ đề là sáu yếu tố (Lục Nghĩa) của Thơ Waka Nhật Bản.

Vườn Rikugien được kiến tạo năm Genroku thứ 15 (1702) do Yanagisawa Yoshikazu (1658-1714), Lănh chúa của Phiên trấn Kawagoe, trọng thần thân tín của Chúa Tokugawa đời thứ 5 là Tsunayoshi (1646-1709) vào thời kỳ Genroku (Nguyên Lộc, Original happiness, 1688-1704) vàng son thịnh trị của Phủ Chúa Tokugawa.

Vườn Rikugien được xem là tiêu biểu nhất cho loại Hoa viên của Lănh chúa thời Edo. Đến thời Meiji (Minh Trị), vườn trở thành khu nhà riêng của Iwasaki Yataro (1834-1885), người khai sáng ra tập đoàn kinh doanh (tài phiệt) Mitsubishi. Năm Showa (Chiêu Hoà) thứ 13 (1938), nhà Iwasaki chuyển tặng Vườn Rikigien cho thủ đô Tokyo, và năm Showa thứ 28 (1953), Vườn được quốc gia công nhận là Danh thắng Đặc biệt, di sản văn hoá quư báu của nước Nhật Bản. (PVT)

 

 

06122007011.jpg     06122007013.jpg     06122007014.jpg

 

06122007019.jpg     06122007022.jpg

 

06122007030.jpg     06122007029.jpg     06122007032.jpg

 

06122007034.jpg     06122007035.jpg     06122007036.jpg     06122007039.jpg

 

06122007040.jpg     06122007042.jpg     06122007044.jpg     06122007045.jpg

 

06122007047.jpg     06122007049.jpg     06122007050.jpg     06122007051.jpg

 

06122007053.jpg      06122007055.jpg     06122007062.jpg     06122007063.jpg

 

06122007064.jpg     06122007065.jpg     06122007066.jpg     06122007069.jpg

 

06122007070.jpg

 

   06122007077.jpg     06122007071.jpg     06122007072.jpg

 

06122007075.jpg      06122007076.jpg     06122007079.jpg     06122007081.jpg

 

06122007082.jpg     06122007085.jpg     06122007086.jpg     06122007087.jpg

 

06122007100.jpg     06122007093.jpg     06122007101.jpg

 

06122007102.jpg      06122007103.jpg     06122007107.jpg

 

06122007108.jpg     06122007111.jpg     06122007112.jpg     06122007116.jpg

 

06122007123.jpg     06122007126.jpg     06122007127.jpg     06122007128.jpg

 

06122007129.jpg     06122007130.jpg     06122007131.jpg     06122007132.jpg

 

06122007134.jpg     06122007135.jpg     06122007136.jpg     06122007137.jpg

 

06122007138.jpg     06122007139.jpg     06122007141.jpg     06122007143.jpg

 

06122007148.jpg     06122007145.jpg     06122007009.jpg

 

Xem thêm "Những vườn Nhật nổi tiếng ở t/p Tokyo"