Trang Trần Thụ Ân

Exryu USA

 

Trần Vĩnh Thuận (Exryu 70, Himeji Kodai).
Bút hiệu khác: An Nhiên.
Đă về hưu, hiện sống ở Nam California, USA.

 

 

Tuyển tập Nhạc Nhật Phổ Thơ - Tập 1
Tuyển tập Nhạc Nhật Phổ Thơ - Tập 2

* Những sân ga trong t́nh ca Nhật Bản

* Nắng
* Giữa dây đời mong manh

* 20 bài Haiku của Basho

* Some haikus from Japan trip

* Những mảnh đời, một thuở

* Haiku từ Mike Square Park

* Ghe Hoa

* Xe lửa trong phố cổ

50 nhân vật vơ lâm này là ai?

Tuyển tập : Tranh Đỗ Thành thơ Trần Thụ Ân

     - Mạ già ruộng ngấu
     - Ly Tan
     - Gửi em
     - Đêm
     - Hoàng hôn Tím
     - Những gam màu của Đỗ Thành
     - Mưa Xuân Paris
     - Trái tim hồng
     - Chữ tâm
     - Cách Xa

Có cái ǵ là lạ

10 Haiku Mùa Đông Nhật Bản

Rong chơi giữa trời haiku (俳句, bài cú)
Haiku từ ảnh lạ (Power Point)
Haiku từ Huntington Beach (Power Point)
Haiku từ Sân Bán Cung ( PDF)