Chữ tâm

Thơ : Trần Thụ Ân - Exryu USA
Tranh : Đỗ Thành - Exryu Pháp

Kokoro, Đỗ Thành

 

 

 

Chữ tâm

Chữ tâm gồm một nét ngay
Nét cong đuôi nguẩy điểm ngoài điểm trong
Thẳng đường th́ được thong dong
Ṿng đi ngoái lại cơi ḷng xé đôi

Chữ tâm hiện rơ mặt người
Đôi mắt thêm sáng, đôi môi thêm nồng
Ṿm trán cao mấy mảnh vuông
Những khung cửa sổ mở đường vô tim

Mặt trời chói lọi nối liền
Con mắt trí tuệ sáng trên mặt người
Nh́n xuyên ngơ ngách cơi đời
Bước chân ḍ dẫm xa rời vô minh

Sau lưng chong một ngọn đèn
Bóng đêm tiền kiếp muộn phiền tan đi
Chữ tâm lặn mất tức th́
C̣n trời đất rộng tiếc chi ta bà

04/2016

Trần Thụ Ân