Cách xa

Thơ : Trần Thụ Ân - Exryu USA
Tranh : Đỗ Thành - Exryu Pháp

Cách xa, Đỗ Thành

 

 

 

Cách xa

Đêm xa,
cách một mặt trời
T́nh xa,
cách một mặt người lăng quên
Chỉ là ngày tháng không tên
Mà sao dấu mất bóng h́nh đôi ta

Ngày xa,
cách ánh trăng ngà
Quê xa,
cách một mái nhà thân yêu
Chỉ là sóng biển đ́u hiu
Mà sao trôi dạt liêu xiêu cánh buồm

03/2016
Trần Thụ Ân