Chỗ ngộ của Lâm Tế Nghĩa Huyền

Thơ Trần Thụ Ân - Exryu USA

 

  Thiền Sư Lâm Tế hiệu Nghĩa Huyền
Thuở nhỏ đă có ư tu thiền
Nghiên cứu tinh tường mọi giới luật
Lại mong hiểu giáo ngoại biệt truyền

Ba năm dưới trướng Tổ Hoàng Bá
Nghĩa Huyền chưa hỏi một lời qua
Thủ tọa Tôn Túc bèn khuyến khích
Nhưng ngài lại vẫn nghĩ không ra

“Đại ư Phật pháp là thế nào
Ông đi hỏi Tổ thử xem sao?”
Tôn Túc lại châm thêm chút lửa
Nghĩa Huyền t́m đến Tổ thật mau

Vừa hỏi Tổ xong y lời này
Lănh liền một gậy thật đau thay
Nghĩa Huyền về gặp ngài Tôn Túc
Kễ rơ sự t́nh, nỗi đắng cay

Thủ tọa nghe xong chẳng nản ḷng
Lại khuyên: “ Tham vấn phải nhiều công
Thử đi hỏi Tổ thêm lần nữa
Biết đâu lănh hội thỏa chờ mong”

Trong ḷng ôm ấp một khối nghi
Nghĩa Huyền mạnh dạn bước chân đi
T́m Thầy lại hỏi điều thắc mắc
Lại bị một hèo, thật lạ kỳ

Ngày lại ngày qua sống thất thường
Hằn sâu tâm khảm một vết thương
Chỉ c̣n chữa khỏi bằng giải đáp
Phật pháp ra sao phải tỏ tường

Đem hết tâm can lần thứ ba
Lại đến hỏi Thầy cố t́m ra
“Đại ư Phật pháp là ǵ vậy? “
- Là thêm một gậy, quyết không tha

Ba lần tham vấn ba lần đau
Gậy đánh vào người nhưng chẳng sao
Cái đau nào phải trên da thịt
Đạo lư chẳng tường mới thật đau

Nghĩ ḿnh nghiệp chướng quá sâu dầy
Đường tu đành đứt đoạn từ đây
Nghĩa Huyền đến gặp ngài Thủ tọa
Tỏ ư ĺa xa khỏi chốn này

Tôn Túc trong đầu đă sẵn ư
Dặn từ giả Tổ xong hẵng đi
Rồi liền t́m đến Tổ Hoàng Bá
Xin Tổ dạy ngài phải làm ǵ

Vơn vẹn trên vai chút hành trang
Nghĩa Huyền chuẩn bị bước lên đàng
Đến chào phương trượng một lần cuối
Chẳng biết về đâu dạ ngổn ngang

May thay Thầy bảo đến Cao An
“ Gặp Tổ Đại Ngu cứ hỏi han
Ông ấy sẽ v́ ngươi mà nói
Mong sao ngươi sẽ hiểu rơ ràng”

Thời gian đi đến Tổ Đại Ngu
Vấn đề Phật pháp kín trong đầu
Không c̣n nghĩ tới điều ǵ khác
Nghĩa Huyền hăng hái bước thật mau

Vừa mới bái kiến Tổ Sư thôi
Đại Ngu liên tiếp hỏi một hơi:
“ Ngươi từ chốn nào vừa mới lại?
Học được những ǵ nói thử coi?”

Nghĩa Huyền cung kính mở lời tŕnh:
“ Con từ Hoàng Bá có nghi t́nh
Xin ngài hăy v́ con mà nói
Nỗi niềm ôm ấp được phân minh.
Ba phen hỏi Đại ư Phật pháp
Ba phen đều bị đánh cả ba
Chẳng biết có lỗi hay không lỗi
Xin ngài từ bi hăy chỉ ra”

Nghe xong Đại Ngu lớn tiếng la:
“Ông già Hoàng Bá tâm lăo bà
Đă v́ ngươi chỉ chỗ tột khổ
Lỗi hay không lỗi? Lại kêu ca!”

Mang tâm cầu đạo suốt đêm ngày
Nghe xong Nghĩa Huyền chợt ngộ ngay
Thốt lên câu nói đầy phá chấp:
“ Phật pháp Hoàng Bá ít xưa nay!”

Nhổ đinh tháo chốt thử cho người
Được nghe câu nói vượt đầu môi
Nghĩ rằng Nghĩa Huyền vừa mới ngộ
Đại Ngu gạn thử một đôi lời:

“ Con quỉ nhà ngươi đái dưới sàng!
Lỗi rồi không lỗi nói lang bang
Lại chê Phật pháp Hoàng Bá ít
Thấy đạo lư ǵ ? Nói rơ ràng”

Nghĩa Huyền lặng thinh chẳng trả lời
Thụi vào hông Đại Ngu ba thoi.
Mở miệng ra là xa vạn dặm
Thủ thuật nhà Thiền lạ chút thôi

“Thầy của ngươi chính là Hoàng Bá
Chẳng can hệ ǵ đến với ta”
Đại Ngu thốt lên lời ấn chứng
Nghĩa Huyền từ đó thấy lại nhà.

Trần Thụ Ân

(10/2010)