Con mắt

Thơ : Trần Thụ Ân - Exryu USA
Tranh : Đỗ Thành - Exryu Pháp

 

"L'impasse bleue", Đỗ Thành

 

 

Con mắt

Con mắt rập ŕnh ngay ngă ba
Ngó qua bên đó: một sơn hà
Nơi đây những mảnh vườn cỏ úa
Chia những vuông đời năm tháng qua

Con mắt tṛn vo nỗi nhớ mong
Tṛng đen ôm ấp mộng tang bồng
Cho nên đồng tử c̣n óng ánh
Tṛng trắng làm trăng chiếu bên song

Con mắt lạc vào một đám đông
H́nh tṛn nằm giữa những h́nh vuông
T́m ra vài bóng h́nh tam giác
Chợt thấy đời đầy đủ ghét thương

Con mắt lần quen cơi hồng trần
Lâu ngày xanh, trắng, đỏ thành thân
Để khi nhắm mắt rồi sẽ thấy
Không sắc, không h́nh chỉ trống không

Trần Thụ Ân
(02/2020)