Gửi em

Thơ : Trần Thụ n - Exryu USA
Tranh : Đỗ Thnh - Exryu Php

 

Gửi em, Đỗ Thnh

 

 

 

gửi em

gửi em cht gi được khng?

để em chải tc thổi vng qua đy

gửi km theo một đm my

để em che nắng lc quay lưng về

gửi em chỉ một lời thề

mốt mai ta lại say m kiếp người

Trần Thụ n

(9/2013)