Hoàng hôn tím

Thơ : Trần Thụ Ân - Exryu USA
Tranh : Đỗ Thành - Exryu Pháp

 

Hoàng hôn tím, Đỗ Thành

 

 

 

Hoàng hôn tím

Những nóc nhà ửng màu ngói đỏ
Dưới hoàng hôn vừa tỏ ráng chiều
Cây khô rũ nhánh khẳng khiu
Lá bay từ thuở cánh diều thôi bay

Đỉnh giáo đường h́nh cây kiếm bén
Chĩa lên cao cố vén bầu trời
Mây bay sợi dính, sợi rời
Vài giọt mực tím rụng rơi cuối ngàn

Chiều chậm răi buông màn xuống tối
Đôi cánh chim t́m lối quê nhà
Giữa bầu trời tím bao la
Chấm đen nhúc nhích dần xa một ngày

Trên mặt đất vẫn đầy mạch sống
Bồn cỏ xanh vẫn ngóng mặt trời
Vẫn trổ hoa đẹp cho đời
Vẫn vang tiếng hát gọi mời gió lay

Trần Thụ Ân

(4/2017)