Mặt trời Xuân

Thơ : Trần Thụ Ân - Exryu USA
Tranh : Đỗ Thành - Exryu Pháp

Mặt trời Xuân, Đỗ Thành

 

 

Mặt trời Xuân

Ở giữa ḷng tôi, khung cửa sổ
Mặt trời hồng vừa mới bay lên
Có phải Xuân vừa đến bên thềm?
Mưa mới tạnh, tóc người mới ráo?

Ở giữa ḷng tôi, những đường máu
Đă xanh màu mạ mới mọc lên
Những ḍng sông vẫn chảy êm đềm
Bên đám cỏ vàng, hoa ửng đỏ

Ở giữa ḷng tôi, trái tim nhỏ
Nằm khuất sau lồng phổi già nua
Có nghe chăng vẫn những tiếng khua
Chào Xuân đến trở ḿnh thức giấc

Ở giữa ḷng tôi, c̣n hay mất?
Một quê hương yêu dấu thuở nào
Giữa xứ người tất bật lao xao
Giang tay bắt gió nồm tươi mát

Trần Thụ Ân
(Xuân phân, 21/03/2019)