Thời gian thấm vào tôi bao lâu?

Thụ Ân (Exryu USA)

  Thời gian tách rời khỏi tôi từng đoạn
Hôm qua vẫy tay, hôm nay tất bật
Những mặt người thân quen biến mất
Những mặt người xa lạ thành quen

Những thành phố tưởng đă quên
Khi trở lại lục lọi t́m được vài dấu vết xa xưa c̣n xót lại
Của những khoảng đời êm ái
Khơi dậy vài bóng h́nh lúc có, lúc không

Con đường có dài đến đâu cũng sẽ đến biển rộng mênh mông
Nơi cuốn trôi mất căn nhà kư ức
Rửa sạch những dấu chân trên cát
Lại bắt đầu một cuộc viễn du

Thời gian thấm vào tôi bao lâu?

Trần Thụ Ân

(7/2019)