Xe lửa trong phố cổ

Thơ Thụ n

Exryu USA

 
  Xe lửa trong phố cổ

Đổi mới để theo kịp với đời
Cho xe lửa chạy st nh chơi
Tiếng ku lch cch ồn xm xm
Đn chiếu lung linh cha nơi nơi

Phố cổ by giờ khng cổ nữa
Người xưa bỗng chốc hết xưa rồi
H Nội đất ngn năm văn vật
Cn đu huyền thoại của một thời?

Trần Thụ n