Kỷ Yếu 2009

Tập 1 : 400 thiên văn học & Galilei Galileo

Mục Lục

 

Lời nói đầu

Nguyễn Xuân Xanh
và Ban chủ biên

9

Cuộc cách mạng của Galilei và sự chuyển hoá tri thức

Jürgen Renn

23

Bước tiến mới trong vật lư tia vũ trụ

Pierre Darriulat

51

Vũ trụ: từ buổi b́nh minh đến thời đại nảy sinh sự sống

Nguyễn Quang Riệu

73

Nhà khoa học lang thang trên Dải Ngân hà

Nguyễn Đức Phường

121

Không-Thời gian kư sự Từ Galilei đến Majorana

Vơ Văn Thuận

129

Địa Trục, Thiên Hà

Phạm Xuân Yêm

153

Nước ở ngoài hệ Mặt trời

Thérèee Encrenaz

189

Observations from Space at submillimeter wavelength open a new window on the Universe

Pierre Encrenaz & Gérard Beaudin

205

The International Year of Astronomy 2009 in Asia: bringing a rich past into the modern world

Catherine Cesarsky, Pedro Russo, Kevin Govender, Lee Pullen

211

Phát triển ngành thiên văn ở Việt Nam

Nguyễn Đức Phường

221

Vài điều về cách sử dụng ngôn từ trong Thiên văn học

Đặng Vũ Tuấn Sơn

235

Và con người đă tạo ra vũ trụ

Trịnh Xuân Thuận

245

Khai sinh của một ngôi sao

Nguyễn Lương Quang

261

Từ αβγ tới vũ trụ học chính xác

Mike Turner

285

Năm quốc tế thiên văn 2009 với Việt Nam

Nguyễn Đ́nh Noăn

295

Galileo Galilei và “Eppur si muove”

Nguyễn Xuân Xanh

301

  

Kỷ Yếu 2009

Tập 2 : 150 năm thuyết tiến hoá & Charles Darwin

Mục Lục

 

Lời nói đầu Nguyễn Xuân Xanh
và Ban chủ biên

11

Tiến hoá như một sơ đồ lư giải Bùi Văn Nam Sơn

27

Một số thông tin từ các quan điểm chung của
vật lư về vấn đề vật chất sống và không sống
Cao Chi

61

Cái mũi của Darwin Cao Huy Thuần

99

Sinh vật lạ giữa chúng ta Paul Davies

125

Khởi đầu là sự ngẫu nhiên Hà Dương Tuấn

139

Lượng tử của sự chọn lọc tự nhiên Seth Lloyd

169

Ảnh hưởng của Darwin đến tư tưởng hiện đại Ernst Mayr

183

150 năm thuyết tiến hoá – Từ Darwin đến
ngày nay
Nguyễn Đức Hiệp

197

150 năm thuyết tiến hoá Trang Quan Sen

235

Thuyết tiến hoá sau Darwin Nguyễn Ngọc Hải

241

Darwin thời thanh thiếu niên Nguyễn Xuân Xanh

261

Đôi điều suy ngẫm về cuộc đời, sự nghiệp
của Darwin
Phạm Thanh Hổ

275

Vốn là thú, ta... Phan Huy Đường

295

Khoa học thần kinh và thiền định Matthieu Ricard

313

Khoa học thần kinh và đạo Phật Trịnh Nguyên Phước

321

Nguồn gốc đơn giản hơn của sự sống Robert Shapiro

367

Mô phỏng sinh học: biến phân tử thành
động cơ
Trương Văn Tân

381

Charles Darwin, người thầy vĩ đại của nhiều
thế hệ các nhà sinh vật học
Vơ Quư

417

Đồng tiến hoá ở côn trùng trong điều kiện nhiệt đới Việt Nam dưới ánh sáng của học thuyết Darwin Vũ Quang Côn

431

Nh́n lại quá tŕnh giảng dạy học thuyết tiến hoá ở bậc trung học phổ thông ở Việt Nam Phạm Văn Lập

443

Hơi thở của sự sống Peter Ward

461

Chọn lọc tự nhiên và bệnh ung thư Carl Zimmer

469

 

  


Cảm tưởng xin gởi về :  tvtan@erct.com

© "Khi phát hành lại bài này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"