[Trở về ]          [ Trang mục lục ]Gửi ccNN  (2)

(thơ họa lại bi "Thiệt mn ơi" của ccNN)


Ny nh Cu cậu Nhẩn Nha ơi
Mới gặp trong mail đ vậy rồi
Ngy xun Hội ngộ người ta tới
Cậu chạy ln trời khỏi nắng xơi ?

Tớ nghe exryu bn khắp nơi
Người trong mộng lỡ, để giữa trời
Cho hoa đo trắng bay bay phủ
Sẽ thấy mộng về tuổi năm mươi

Khng tin Cậu cứ thử lm coi !


Thanmen, vinhtruong,

 

 

Cm ơn TLTM nhiều v xin nhắn thm ccNN :

Tiếu Lm Tiểu Muội cũng dặn rồi
Thế thời phải thế Nhẩn Nha ơi
Nng c da nhăn hay tc bạc
Th cũng như ta hưởng tuổi trời

Hy hỏi ỗ Hưng đường ra khơi
Lục thập vẫn bơi . . . đỉnh tuyệt vời
ừng hỏi ắc o đường về bến
ừng theo Chu Bng nửa . . . chơi vơi

Hay quăng kiếng lo chơi kiếng cận
Lờ mờ người Ấy sẽ đẹp thi


Thanmen, vinhtruong ,

(WW msg # 3811)