Vi hnh ảnh Kangeikai

của gia đnh Exryu Bắc Cali

 

Ngy 7/9/2018 vừa qua gia đnh Exryu Bắc Cali đ c buổi họp mặt với anh chị V Văn Ẩn ( Exryu 68 - Tokai-dai) từ Australia qua thăm

Mời cc anh chị cng xem vi hnh ảnh chia xẻ từ chị Thanh Vn v anh Nguyễn Thi Trung Sơn

 

Sau tiệc hội ngộ tại nh Hồng

 

Anh chị Ẩn & Nga, chị Thanh Vn v chị Tu Ngọc

 

 

Anh chị Ẩn & Nga, chị Tu Ngọc v chị Thanh Vn

 

 

Anh chị Ẩn & Nga, chị Bạch Nhựt (Exryu 67 - Chiba-dai) v chị Trc Vn