Khi Xuân xa đi

Xuân thương mến,

Khi hi thăm bn Toronto v chuyến đưa tin xác-thân H Quc Vũ san v vi cát bi, th́ li đưc tin rng Xuân b ung-thư t lâu nay,  đă chng chi lâu hơn nhiu so vi d-đoán ca bác-sĩ, nhưng gi đă ra pḥng riêng đ an-dưng trong nhng tun-l cui.  Ôi căn bnh quái-ác đă cưp đi bao ngưi thân, cưp đi s sng ca Vũ, nay đang tiếp-tc hành-h Xuân và c̣n nhng bn-bè nào khác.  Nó bt c gia-đ́nh ngưi bnh phi lao-tâm kh-trí theo, phi đôi khi bt-đng ư-kiến v cách cha-tr, cho ti lúc phi chp-nhn nó và buông b tt c, let it be.  Nhưng gi ny hn Xuân không c̣n đau-đn nhiu na v́ nhng liu morphine đang đưc đu-đn tiêm vào cơ-th.

Nh li thu nào Xuân ri Sài-G̣n vào năm 17, 18 tui.  Lúc y là đu tháng 4 năm 1975, nhng ngày cui trưc khi min Nam thay ch, thành-ph đi tên. Ḷng Xuân lúc y chc đy hoang-mang, không biết bao gi mi gp li ngưi thân.  Nhưng chc cũng có nhng nim hy-vng v mt cuc sng an-n, đưc yên-tâm hc-hành, vun-đp cho tương-lai chính ḿnh.

Sau mt năm hc Nht-ng, Xuân đă thi đu vào trưng Hitotsu Bashi và dn vào cư xá Komaba.  Năm này ḿnh cũng va tt-nghip hc-b nên ri cư-xá n ca trưng đ tr v Komaba, sng li nơi căn pḥng cũ.  Sempai trc-tiếp ca Xuân là Ḥa, Hào và M đu Nagoya và Kyoto.  Cư-xá Komaba bên n lúc này ch c̣n Xuân, Mai san, ḿnh, vi ch Hà bên khu cao-hc, các ch và các bn khác đă v Vit Nam trưc đó hay ra ngoài mưn nhà, hoc đă ri Nht đi x khác.  Thy sempai lăng-xăng ph trang-hoàng pḥng c cho ḿnh, Xuân đă t ra vui và cm-đng.  Ḿnh nh Xuân nói “Ba ca ch có liên-lc vi em đ giao sách kanji nhưng sau đó em không dám làm phin.”  Hơi ngc-nhiên, ḿnh t nghĩ có l Xuân ít khi gp nhng ngưi “thi ơn bt cu báo” nên đă ngi-ngn.  Sau ny đưc biết thêm do cha mt sm, Xuân thưng giúp m làm vic, ph buôn-bán và lo cho các em nên tánh-t́nh Xuân rt đc-lp, ít khi t ra yếu mm quyến-luyến.  V li sut năm hc Nht-ng Fuchu Xuân cũng ch có mt thân mt ḿnh nên đă quen t xoay-s.  Nhưng dù sao, sng Komaba vi nhau như mt gia đ́nh có đ anh ch -và mt ḿnh ḿnh là em út- th́ cũng đ t́nh thân đ quên bt ni bun xa quê, phi không Xuân?

Ri dn dn Xuân cũng ḥa vào nhng sinh-hot ca cư-xá.  Nhng ln Open House ca Komaba, chúng ḿnh ph nhau làm bánh ít trn và nu cháo ri cùng nhau bán hàng tht vui.

         

Và ḿnh đă góp vi bn-bè các nưc màn mt c-nhc, có ch Tuyết hát chung vi Xuân, có anh Bu Ngc ḥa đàn tranh và Phưc-Minh san đàn guitar na.  Ln y trong s khán gi có vài ngưi t Canada, ln đu tiên thy quc phc áo dài khăn đóng th́ ưa thích lm, đă chp tng bn ḿnh rt nhiu h́nh.

Ḿnh cũng cùng đi nhng chuyến du-ngon do cư-xá Komaba t chc, thăm vưn nho, coi các cô Nht bn áo đm mang giày botte đp nho trong các thùng g vin kim loi. Ln đó có anh Phúc, Vũ và Lan na, chc là Lan đi thế ch ca Mai san.  H cho ḿnh nếm rưu ri xếp hng, c đám ḿnh có biết phân-bit ǵ đâu, chi cưi làm cho có l vy thôi.

           

Ri ḿnh d đêm hi Nebuta Matsuri Aomori tht tưng-bng náo-nhit, chc Xuân vn c̣n nh.

          

Công ln ca Xuân mà ḿnh không bao gi quên là khi hai sempai ny chun-b đám cưi sau khi tt-nghip và trưc khi đi đnh-cư Canada, Xuân là ngưi đă dy cho c bn t ct may áo dài.  Lúc xưa đă mt ln đưc ch Tuyết Minh ch cách ct may áo dài theo cun sách ch mang theo, nhưng ln đó ch là may áo t thân nên không cn tht khéo.  C̣n ln này là may áo cưi nên ḿnh phi may trưc mt áo nháp, liu va-vn mi dám ct áo thit trên vi gm.  Bi lúc y đâu th xin gia-đ́nh may áo gi qua như hi trưc 75 na.  Vy là c bn r nhau đi mua vi, ưm ưm la la c bui đ ri ai cũng mc áo dài mi tht là vui.  Ḿnh c̣n nh áo dài Xuân la có nhng miếng tṛn óng-ánh đ sc trong cu vng.

           

Xuân đă tp bn Khúc hát thanh xuân ca Johann Strauss Jr vi li Vit ca Phm Duy đ hát trong dp này, ging Xuân ngt-ngào lm:

 

Ngày y khi Xuân ra đi
M
t tri b́nh minh có lũ chim vui.
Có l
a đôi, yêu nhau ri
H
n rng c̣n măi không nguôi.

    
Nh
c lng hương Xuân bi hi
Như v
́ t́nh ai ti
ếng hát lên ngôi.
Nói v
i nhau, yêu nhau ri
M
t ngày c̣n m
i tươi môi.

     Ri nm tay cùng nói vui
Nh
ng câu êm êm không ri vai.
R
i l lơi, h́nh dáng ai
Khu
t xa biến vào no khơi.


     T
đó khi xuân tái hi
Cho bùi ngùi thương nh
ti xa xôi.
Nh
ti câu thương yêu ngưi
M
t ngày tui m
i đôi mươi

 One day when we were young
That wonderful morning in May
You told me you loved me
When we were young one day

     Sweet songs of spring were sung
And music was never so gay
You told me you loved me
When we were young one day

     You told me you loved me
And held me close to your heart
We laughed then, we cried then
Then came the time to part
 

     When songs of spring are sung
Remember that morning in May
Remember you loved me

When we were young one day

Ln lưt các sempai may áo cưi. Ln lưt các sempai ri Nht, đi t́m nơi dung thân.  Nhưng ri ḿnh đă gp li nhau nơi vùng đt mi, trong ngày mng Xuân t́m đưc ngưi đ cùng nm tay cùng nói vui nhng câu êm êm không ri vai.

Ln th nh́ gp li Xuân là ngày Hi-ng Exryu, hè 2002 Toronto, gn 12 năm trưc.  Ln đó Toronto có đ́nh-công, đưng đi ti thác Niagara kt xe lâu quá nên ti ḿnh chn ngi ngh li dc đưng, ch mt s anh ch đi viếng thác tr li ri cùng v Toronto.  Nh vy có dp ngi bên nhau lâu mt chút, hi chuyn nhau nhiu hơn mt chút…

Con cái dn trưng-thành, dn t-lp, và chúng ḿnh cũng sp ti tui ngh hưu đ có nhiu ngày gi đi thăm viếng nhau, ôn li mt thi tui mi đôi mươi, when we were young one day.  Nhưng có l ḿnh không có dp gp trong đi này na.

Ngày Tết ca VIt Nam va đi qua, tuy nơi đây c̣n mt chút tuyết chưa tan nơi góc đưng, nhưng chim chóc đă hót ca gi mm sng mi.  Nhưng xuân ca đt tri đang dn tr li mà Xuân ca bn-bè li sp xa đi.   Xuân ơi, hôm nào ra đi, hăy nh li nhng t́nh thương ḿnh tng dành cho nhau, hăy vui vi t́nh quư mến ca tt c bng-hu, mm cưi cùng t́nh yêu đm-m trong gia-đ́nh nh ca Xuân vi anh Nhiu và hai con, ri bay bng trong t́nh yêu thương bao-la ca đng toàn-năng.

Hăy hoà ḿnh trong ánh sáng yêu thương huyn-diu đó, và buông hết trn-duyên, nha Xuân.

                Xin cùng thành-tâm cu-nguyn cho Xuân.

Ngày 19 tháng 2, 2014

bt