Danh Sách Gia đ́nh Exryu Toàn Cầu

Danh sách Exryu Toàn Cầu mới nhất hiện nay là ver. 23.0 gồm 901 người. Danh sách này chỉ công bố trong phạm vi gia đ́nh Exryu. Anh chị cần tham khảo xin liên lạc cho biết. Sẽ gởi. Địa chỉ liên lạc : E-mail : japan_ob@yahoo.com

Danh Sách Gia đ́nh Exryu Toàn Cầu theo tên 

Danh Sách Gia đ́nh Exryu Toàn Cầu theo trường

Danh Sách Gia đ́nh Exryu Toàn Cầu theo năm 

Danh Sách Gia đ́nh Exryu Toàn Cầu theo vùng sinh sống

Rất mong nhận được sự hiệp lực của các anh chị để bản danh sách này được hoàn hảo hơn.

T́m liên lạc của người quen hoặc bổ sung thông tin trong Danh Sách Exryu Toàn Cầu này xin gởi về : japan_ob@yahoo.com 

 


 

Kêu gọi ủng hộ làm danh sách Exryu toàn cầu

( 10 tháng 4 năm 2004 )

Thân gởi các anh chị trong gia đ́nh Exryu.

Trong hơn 1 năm qua sau khi ERCT ra đời, bằng cách liên lạc trực tiếp với ERCT hoặc gởi E-mail về japan_ob@yahoo.com, đă có gần 30 anh em trong gia đ́nh Exryu t́m lại được liên lạc với nhau. 

Kết quả này có được là nhờ sự chia sẻ của nhiều anh em trong gia đ́nh Exryu qua ERCT.

Để đáp ứng nhu cầu này một cách hiệu quả hơn, ERCT đang tổng kết một danh sách gần 700 anh chị trong gia đ́nh Exryu khắp nơi.

Trong mục đích giúp anh em liên lạc với nhau v́ thế ERCT chỉ thu thập thông tin cần thiết như sau:

-           Họ, tên

-           Vùng đang sinh sống

-           Năm đến Nhật

-           Đại học ở Nhật và

-           Địa chỉ E-mail.

-           Zip code hoặc thành phố đang sinh sống

Mời các anh chị vào xem.

1. Nếu các anh chị thấy trong danh sách có tên người bạn đă lâu không có tin tức, muốn liên lạc lại, xin cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cần thiết. < xem thêm [Cách cung cấp thông tin] >

 

2. Trong bản danh sách Exryu toàn cầu chia theo vùng, anh chị có thể t́m thấy Exryu ở gần khu ḿnh đang sinh sống. < xem thêm [ Cách t́m vùng theo Zip code] >

 

3. Nếu anh chị thấy thông tin của ḿnh hoặc của người bạn ḿnh c̣n thiếu hay sai lầm, xin liên lạc cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ sửa lại cho đầy đủ hơn. < xem thêm [Cách gởi thông tin bổ túc danh sách Exryu toàn cầu] >

Xin cho được nói thêm, danh sách này ERCT bỏ giờ ra làm không ngoài mục đích nào hơn là giúp anh em trong gia đ́nh Exryu liên lạc lại với nhau khi có nhu cầu. V́ thế danh sách này sẽ được trao lại cho người điều hành trang web chính thức của gia đ́nh Exryu trong tương lai.

Cuối cùng ERCT xin thành thật cám ơn các anh chị trong gia đ́nh Exryu khắp nơi như : anh Đoàn Cảnh Đức (Exryu East Coast), anh Nguyễn Văn Sắt (Exryu Canada), anh Trương Hà Sanh (Exryu NCA) và nhiều anh chị khác đă cung cấp tài liệu cũng như khuyến khích trong việc làm bản danh sách này. 

Ngoài những thông tin riêng của ERCT trong một năm qua, chúng tôi đă tham khảo những số liệu của các sempai đă làm trong quá khứ như sau :

Danh sách Exryu Đại Hội 1999 (do anh Hiền-chị Hương biên soạn)

Danh sách Exryu toàn cầu do ban báo chí Nam Cali phát hành 1/5/2000

Danh sách Exryu tham dự Đại Hội 2002 (Toronto)

Danh sách Exryu tham dự Ngày Hội Ngộ 2004 (Tokyo)

Rất mong nhận được ư kiến cũng như thông tin của các anh chị để bản danh sách này trở nên đầy đủ hơn.

Exryu Cuối Tuần - ERCT


** Cách cung cấp thông tin **

Hiện nay, để bảo vệ thông tin của từng cá nhân, ERCT sẽ không cung cấp trực tiếp thông tin.

Ví dụ như nếu có anh A hỏi cách liên lạc với anh B th́ ERCT sẽ gởi mail cho anh B với nội dung như sau :

“ Có anh A (tên họ), hiện nay ở …, năm …, hồi xưa học đại học ….., muốn liên lạc với anh. Xin anh liên lạc về địa chỉ E-mail address như sau : ………….”

Sau đó anh B sẽ liên lạc trực tiếp với anh A, tùy theo sự liên hệ giữa anh B và anh A.

V́ thế khi muốn liên lạc, xin anh chị cho biết những thông tin cần thiết nói trên.

(Địa chỉ/ tel nhà riêng th́ v́ vấn đề privacy ERCT không không công bố, nhưng nếu có th́ sẽ cho vào database để dùng trong trường hợp emergency của gia đ́nh Exryu).

 

** Phương pháp gởi thông tin bổ túc danh sách này:

1. Highlight hàng có thông tin cần bổ túc

2. Righ click, select [copy]

3. Paste vào body của mail

4. Type in thông tin cần thiết muốn bổ túc (Unicode hay VIQR)

5. Gởi mail đó về japan_ob@yahoo.com  

 

Cách t́m vùng theo Zip code

Trang bản danh sách, chúng tôi có cung cấp zip code. Nếu anh chị muốn t́m người bạn đó đang sinh sống ở vùng nào, có thể làm như sau :

1. Vào Yahoo map : http://maps.yahoo.com/ 

2. Type in zip code trong khung [City, State, Zip]

3. Click [Get map]

4. Sau đó tuỳ theo nhu cầu, click trong khung [Zoom in] sẽ xem được vùng muốn t́m.