Anh em Exryu Cuối Tuần v cng cảm tạ những chia sẻ, những ưu i m gia đnh Exryu đ dnh cho ERCT trong suốt một năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cc anh chị. 

Mời cc anh chị ghi lại địa chỉ E-mail sau đy : Exryu_CuoiTuan@yahoo.com v một ngy đẹp trời no đ gởi về chia sẻ cho ERCT một hnh ảnh thời du học, một tuỳ bt ngy xưa hoặc nơi đang sinh sống, một bi thơ, một lời khch lệ, một ....ci g đ. Để rồi anh em mnh sẽ cảm nhận được rằng mnh đ, đang v sẽ c những sự quan tm m khng phải ai cũng c thể c.

Xin gởi đến cc anh chị một mn qu m ERCT vừa nhận được từ một sempai bn East Coast nhn ma lễ Tạ Ơn.

This is beautiful.....sit back....take a  deep breath.....and enjoy !!!

Turn on your speaker and then