Liên lạc từ ERCT - 20/5/2005

Thân gởi các anh chị trong gia đ́nh Exryu, độc giả của Exryu Cuối Tuần

Trước hết anh em Exryu Cuối Tuần xin thành thật cám ơn tất cả các anh chị thường xuyên vào xem ERCT cũng như chia sẻ quan tâm và bài vở.

Hôm nay xin gởi đến các anh chị vài thông tin đáng chú ư.

1. Diễn Đàn E-group WW

Bắt đầu từ 14/5/2005 vừa qua, diễn đàn E-group WW không c̣n công khai như từ trước đến nay. V́ thế, các anh chị Exryu khắp nơi không phải là thành viên của WW sẽ không thể theo dơi tin tức Exryu hoặc những tin cập nhật của ERCT qua trang này.

Để giải quyết t́nh trạng này, mời các anh chi ghi tên làm thành viên của WW. Như vậy các anh chị sẽ có thể đọc cũng như trả lời thông tin trên diễn đàn  này.

Các anh chị có thể gởi E-mail về : anh Tiến tienws@sbcglobal.net hoặc exryu-ww-owner@yahoogroups.com   . Nếu anh Tiến bận rộn th́ những anh moderators khác sẽ làm thủ tục ghi danh cho các anh chị.

Ngoài ra, những thông tin cập nhật của ERCT được gởi lên WW cũng như các E-group địa phương như JPM, NCA, Âu Châu, Úc Châu. Nếu v́ lư do nào đó các anh chị không phải là thành viên của các E-group địa phương nói trên và cũng không là thành viên của WW nhưng muốn nhận được thông tin cập nhật của ERCT, xin liên lạc cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ gởi riêng đến các anh chị.

2. Khai trương trang "Exryu Nấu Bếp"

Bắt đầu từ tuần này, ERCT xin gởi đến các anh chị trang Exryu Nấu Bếp với món "Bún Mọc". Đây là một trang chia sẻ từ trang Diễn Đàn do TTTM - Exryu NCa phụ trách.

ERCT  mong nhận được những món làm bếp "tủ" cũng như những ư kiến của các anh chị trong gia đ́nh Exryu khắp nơi để cho trang này được phong phú hơn.

Một lần nữa xin cám ơn tất cả các anh chị. Những sự quan tâm và chia sẻ của các anh chị đă, đang và sẽ là sức mạnh cho sự duy tŕ cũng như phát triển trang web ERCT này.

Chúc cả nhà một cuối tuần an b́nh và hạnh phúc.

Trần Thanh Việt và anh em Exryu Cuối Tuần

................................

PS: Vài con số anh em vào xem (*) ERCT trong tháng 5 này

Daily Statistics for May 2005
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6046 2.99% 3233 3.45% 924 3.12% 187 4.41% 171 12.35% 46992 2.83%
2 10239 5.06% 4639 4.94% 1318 4.45% 227 5.35% 213 15.38% 82050 4.94%
3 10416 5.15% 5308 5.66% 1356 4.58% 195 4.60% 149 10.76% 96042 5.78%
4 9526 4.71% 3968 4.23% 1185 4.00% 194 4.57% 202 14.58% 68584 4.13%
5 9973 4.93% 4044 4.31% 1215 4.10% 201 4.74% 171 12.35% 74583 4.49%
6 10084 4.99% 4297 4.58% 1367 4.62% 199 4.69% 169 12.20% 97014 5.84%
7 7278 3.60% 3196 3.41% 1183 3.99% 145 3.42% 108 7.80% 71584 4.31%
8 10534 5.21% 5488 5.85% 1848 6.24% 258 6.08% 300 21.66% 129311 7.79%
9 10758 5.32% 5700 6.08% 1552 5.24% 249 5.87% 203 14.66% 87777 5.29%
10 9382 4.64% 4182 4.46% 1918 6.48% 197 4.65% 143 10.32% 72092 4.34%
11 10139 5.01% 4683 4.99% 1519 5.13% 183 4.32% 129 9.31% 66786 4.02%
12 10339 5.11% 4548 4.85% 1543 5.21% 192 4.53% 231 16.68% 76179 4.59%
13 9001 4.45% 4164 4.44% 1379 4.66% 201 4.74% 153 11.05% 74226 4.47%
14 11333 5.60% 5860 6.25% 1594 5.38% 220 5.19% 272 19.64% 80331 4.84%
15 8958 4.43% 5283 5.63% 1258 4.25% 174 4.10% 162 11.70% 94860 5.71%
16 9778 4.83% 4489 4.78% 1340 4.52% 240 5.66% 214 15.45% 64206 3.87%
17 10273 5.08% 3841 4.09% 1227 4.14% 181 4.27% 121 8.74% 56640 3.41%
18 7211 3.56% 3079 3.28% 1078 3.64% 180 4.24% 179 12.92% 47300 2.85%
19 9349 4.62% 3942 4.20% 1463 4.94% 190 4.48% 131 9.46% 66543 4.01%
20 8394 4.15% 3580 3.82% 1178 3.98% 170 4.01% 137 9.89% 65855 3.97%
21 13272 6.56% 6298 6.71% 2171 7.33% 283 6.67% 205 14.80% 141531 8.52%

(*) Số anh em vào xem được đếm theo IP address. Có nghĩa là anh A xem ERCT ở công ty (có IP address riêng) nhiều lần cũng đếm chỉ một lần. Cũng tương tự như vậy khi anh A xem ERCT ở nhà. Như vậy ngày hôm đó có hai anh vào xem ERCT.