Mary_Fatima.jpg (93439 bytes)    

Trang Nối Kết

Lễ kính hôm nay
< Tiếng Anh  -  Tiếng Việt >

Lần chuỗi Mân Côi
< Việt - Anh - Nhật >

Giáo xứ Giáo họ Việt Nam

Đi lễ mấy giờ, ở nhà thờ nào ?
< Mass Time in USA - in Viet Nam>

 

BÁO CHÍ CÔNG GIÁO

 Vietcatholic 
 Công Giáo Việt Nam
 Mạng lưới Dũng Lạc
 
NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 
NS Trái Tim Đức Mẹ
 
Người Tín Hữu

 
 
 Chứng Nhân Đức Kitô VN
 Ephata magazine
 
Abba! Cha ơi! Emagazine
 Gospelnet
 Hợp tuyển Thần Học
 Tập San Triết Đạo

PHÁT THANH, TRUYỀN H̀NH

 Radio Veritas Chân Lư Á Châu
 
Mẹ Hằng Cứu Giúp
 
Đài Phát Thanh Vatican  (Việt Ngữ)
 
Đài Phát Thanh Vatican  (Anh ngữ)
 105.5 Đài Vatiacan website (Anh ngữ)

 EWTN (Anh Ngữ)
 Tin Mừng Sự Sống
 
Sống Tin Giữa Ḍng Đời
 Đức Tin bất khuất
 Giờ Của Mẹ
 
T́m Về Chân Thiện Mỹ

 
Ánh Sáng Tin Mừng
 

TIN TỨC THẾ GIỚI

 VATICAN Daily News (Anh Ngữ)
 Zenit Tin tức Rôma (Anh ngữ)
 Catholic News Agency (Anh ngữ)
 Catholic New Services (Anh ngữ)
 AsiaNews (Anh ngữ)
 UCANews (Anh ngữ)
 CathNews (Anh Ngữ)
 Spiritual Daily (Anh Ngữ)
 Little Saig̣n
 VOA

 BBC
 
Báo Người Việt
 

TU VIỆN

 Đại chủng viện Hà Nội
 
Ḍng Chúa Cứu Thế USA 
 
Ḍng Chúa Cứu Thế Dallas USA 
 
Ḍng Chúa Cứu Thế VN
 Ḍng Mân Côi Chí Ḥa
 Ḍng Phan Xi Cô Việt Nam
 Ḍng Ky Tô Vua - Vĩnh Long
 Tu viện Lời Chúa - Phú Cường
 
Ḍng Ngôi Lời
 
Ḍng Đồng Công
 Ḍng Tận Hiến
 
Ḍng Nữ Tu ĐaMinh
 
 
Truyền giáo Việt Nam tại Đài Loan
 Cựu Chủng Sinh Làng Sông QuiNhơn
 Cựu chủng sinh Tiểu Chủng Viện Sao Biển

 

 Các Ḍng Mến Thánh Giá
 
Ḍng Truyền Giáo Maryknoll
 
Ḍng Don Bosco
 Ḍng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

 Ḍng Mến Thánh Giá Nha Trang

 Ḍng Mến Thánh Giá Cái Nhum
 Ḍng Lasan
 
 Ḍng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
 
Ḍng Thánh Tâm Huế
 Ḍng Phan Sinh Tại Thế
 Linh Mục Tu Sỹ Việt Nam
 Ḍng Cát Minh - Hoa Kỳ
 Hội Bảo Trợ Ơn Gọi
 

GIÁO PHẬN

 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
 
Bản đồ 26 Giáo phận Việt Nam
 
Giáo phận ĐàLạt SimonḤa
  Giáp phần Đà Nẵng
 
Giáo phận Hà Nội
 Giáo phận Hải Pḥng
 
Giáo phận Lạng Sơn
 Giáo phận Long Xuyên
 
Giáo phận Mỹ Tho

 

 Giáo phận Nha Trang
 Giáo phận Phan Thiết
 Giáo phận Phú Cường
 Giáo phận Thanh Hóa
 Giáo phận Thái B́nh
 Giáo phận Vĩnh Long
 Giáo phận Vinh

TRUNG TÂM GIÁO XỨ, CỘNG ĐOÀN

 :: HOA KỲ ::

 
Liên Đoàn Công Giáo VN ở Hoa Kỳ 
 
Cộng Đồng Công Giáo VN Orange, US
 Trung Tâm Công Giáo VN Orange, US
 Giáo xứ VN San Jose, US 
 
Giáo xứ CácThánh TửĐạo VN Tx US
 Giáo xứ Dũng Lạc Galveston Tx US
 Giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp Tx US
 Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức Tx Us
 Giao xứ Maria Nữ Vương, Lusiana US
 
Giáo Xứ NữVương TửĐạo VN Colorado US
 
 Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Hawaii
 Giáo xứ CácThánhTửĐạo VN Arlington VA, US
 Giáo xứ Mẹ Việt Nam HoaThịnhĐốn US
 Giáo xứ Thánh Tôma St Louis US
 Giáo xứ Đức Mẹ LaVang Oregon US

 Ṭa án Giáo phận Galveston TX
 
 
Cộng đoàn Anaheim US
 Công Đoàn Costa Mesa
 
Cộng đoàn Chúa KitôVua Columban US
 
Cộng đoàn HuntingtonBeach US
 
Cộng đoàn Orange US
 
Cộng đoàn St Polycarp US
 
Cộng đoàn Tam Biên US
 
Cộng đoàn Saddleback US
 
Cộng đoàn Thánh Linh US
 Cộng đoàn St. Barbara US
 Cộng đoàn Thánh Martin De Porres US
 Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm US

 Công đoàn Đức Mẹ La Vang Ohio
 Cộng đoàn Cha Thánh Tuân US

 Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Corona US
 Đồng Hương Giáo Xứ Trà Cổ

 :: CANADA ::
 Giáo xứ Thánh Giuse Vancouver
 
Giáo xứ CácThánh T Đạo VN    - Sẽ bổ sung
 Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Ottawa

:: JAPAN ::
 Giáo đoàn Công Giáo VN tại Nhật

 Links Công Giáo phía Tây Nhật Bản
 Links Công Giáo phía Đông Nhật Bản
 Links Dòng Tu Nhật Bản

:: ÚC CHÂU ::
 
Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney Úc
 Cộng đồng Công Giáo VN Nam Úc
 Cộng Đồng Công giáo VN Brisbane Úc

 

 :: ÂU CHÂU ::
 Văn Pḥng Phối Kết Roma
 Đức Hồng Y Thuận Foundation
 
Trung Tâm Mục Vụ Luân Đôn
 
Trung Tâm Mục Vụ Borsum, Đức
 Giáo xứ Nữ Vương Ḥa B́nh Đức

 Giáo đoàn Liên giáo phậnKÖLN - AACHEN
 
Cộng đoàn Công Giáo Paderborn Đức
 Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Đức
 
Công Giáo VN Miền Tây Thuỵ Sĩ
 Dân Chúa Âu Châu

 Công giáo VN ở Nga


:: VIỆT NAM ::
 
Giáo hạt Bến Ngự - Huế
 Giáo hạt Phú Yên
 
Giáo xứ Ba Làng Choa
 
B́nh Cang
 
Giáo xứ Ngọc Thạch - Kiên Giang
 Giáo xứ Bắc Thần - Đồng Nai
 Giáo xứ Hàng Xanh
 Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc LaVang
 Trung tâm Mục vụ Ḍng Chúa Cứu Thế
 Giáo xứ Tuy Ḥa
 Giáo xứ Ḥa Thắng
 
 Giáo xứ Long Châu
 Giáo xứ Nghĩa Ḥa

 Giáo xứ Ngăi giao

Giáo xứ Tân Châu

Giáo xứ Thanh Xuân

Giáo xứ Nghĩa Ḥa

Giáo xứ Cát Xuyên

Giáo xứ Quần Cống
Giáo xứ Ngọc Thạch - Long Xuyên


Giáo xứ Phủ Lư
Giáo xứ Ninh Mỹ
Thiếu nhi Bắc Hà
Giáo xứ Ninh Mỹ
Giáo xứ Tân Ḥa
Giáo xứ Làng Anh
Giáo xứ Nam Lỗ
Giáo xứ Bùi Chu - Hố Nai
Giáo xứ Ḥa Lạc - Phát Diệm
Giáo xứ Sóc Trăng
Giáo hạt Cái Mơn - Bến Tre
Đền Thánh Đông Phú - Thái B́nh

 

PHONG TRÀO, HỘI ĐOÀN, TỔ CHỨC

 Phong Trào Cursillo VN Orange US
 Phong Trào Cursillo Trung Ương US 
 Thăng Tiến Hôn Nhân Thế Giới

 Thăng Tiến Hôn Nhân Orange US
 Thăng Tiến Hôn Nhân SanJose US


 
Liên đoàn Liên Minh Thánh Tâm US
 Giới trẻ Công Giáo Hải Ngoại
 
Giới trẻ Công Giáo Việt Nam Tin vui
 Sinh Viên Công Giáo
 
Thời Điểm Maria US

 
Thiếu nhi Fatima US
 Gia Trang Của Mẹ Maria
 Nữ Vương Ḥa B́nh
 VietTeen-Giới trẻ Việt
 Dẫn lễ và Lời nguyện giáo dân
 Hạt cải - Trang Giáo lư
 Đường Hy Vọng
 Hăy yêu thương nhau
 MạngLưới Cầu Nguyện - PrayR-Us
 
T́m hiểu phong trào Thánh Linh 
 
Phong trào Thánh Linh California
 
Phong trào Thánh Linh Texas
 
Đạo Binh Đức Mẹ
 Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể US
 Phong Trào Thiêu Nhi Thánh Thể Úc
 Phong Trào Thiêu Nhi Thánh Thể Pháp
 
Thiếu Nhi TT Bidong Sungei
 Thiếu Nhi Nữ Vương Ḥa B́nh
 Thiếu nhi Đồng Hành
 
Phong Trào Linh Thao
 
Đồng Hành
 Đồng hành Massachusetts
 Gia đ́nh Đồng Hành
 
Lên Đường
 Nhóm Ca Trưởng
 Tài Liệu Đài Phát Thanh Chân Lư Á Châu (Veritas)
 
Tài Liệu Tín Lư Công Giáo (Vietcatholic)
 
Các Thánh Tử Đạo VN

 

CA ĐOÀN - GIỚI TRẺ

 Thánh Ca Việt Nam
 
Nhóm Ca Trưởng
 Thánh Nhạc Online
 
Thánh nhạc ngày nay
 Lm Văn Chi
 Lm Nguyễn Văn Tuyên
 Lm Ng Hùng Cường - Ng Mộng Huỳnh
 Nhạc sỹ Phạm Đức Huyến

 Ca đoàn Cung Việt
 Ca đoàng Đồng Tâm
 Ca đoàn Vào đời Washington US
 Ca đoàn Hướng Dương
 Ca đoàn Kitô Vua SJ US
 Ca đoàn Hồng Ân SJ US
 Ca đoàn Đồng Tâm SJ US
 Ca đoàn Mẫu Tâm SJ US

 Ca đoàn Maria Mađalêna
 Ca đoàn Cecilia MA US
 
 Ca đoàn Thanh Niên Vào Đời Wa US
 Ca đoàn Hiển Linh Ca US  
- Sẽ bổ sung
 Ca đoàn Thánh Linh SJ US
 Ca đoàn Thiên Ân 
- Sẽ bổ sung
 Ca đoàn AveMaria CungViet Canada
 Ca đoàn Têrêsa Canada
 Ca đoàn Thánh gia TX US

 Ca đoàn Thánh Giuse Tx US
 Ca đoàn La Vang Tx US
 Ca đoàn Thánh Linh Texas US
 Cađoàn La Vang T́nhThương
 Ca đoàn Gloria, Lousiana US
 Ca đoàn Cung Việt
 Hồng Ân Thiên Chúa
 Ca đoàn Ngôi Ba Úc

 
Giới trẻ Công Giáo Hải Ngoại
 
Giới trẻ Công Giáo Việt Nam

 Đại Hội Giới Trẻ 2005 tại Kolh, Đức

 

HỘI TỪ THIỆN - TRỢ GIÚP

 Danh Sách Nơi VN Cần Giúp Đỡ
 
Project Vietnam
 Hội bác ái Phanxicô
 
Extend Your Heart - Giúp đỡ trẻ em Việt Nam
 
Hội T́nh Thương US
  SapVN-Chữ Thập Xanh
 
Lửa Việt
 
Bạn người cùi
 Lê Bảo Tịnh - Giúp các cha hưu trí
 
Family with Children from Vietnam
Hội Chân Phước Đamiên
  Hội Bác ái Bạn Trẻ Em Nghèo
 
VietHope
 
Care2Share

 

 PeaceTreeVietnam
 SeaCap
 Sourires du Vietnam
 HopeToday
 Hội truyền giáo Kontum
 
Gia đ́nh Phục Sinh - giúp người nghiện thuốc

NHỮNG NƠI ĐỨC MẸ VÀ CHÚA GIÊSU HIỆN RA

 Đức Me Medjugorje USA
 
Đức Me Medjugorje Bosnia
 
ChildrenOfMedjugorje - Sr. Emanuel
 
Đức Mẹ Fatima - Bồ Đào Nha
 
Đức Mẹ Guadalupe - Mễ Tây Cơ

 Trang Giờ của Mẹ 
 Trang Kính Mừng Maria 

 

 Đức Mẹ LaVang VN
 Tài liệu về Đức Mẹ LaVang VN
 
Đức Mẹ Naju - Đại Hàn
 
Garabandal - Tây Ban Nha
 
Đức Mẹ Lộ Đức - Pháp
 

CÁC TỔ CHỨC, TRANG WEB CÔNG GIÁO

 Thân Nho
 Viện Triết Đạo VN
 TinVui.net
 Tinh Thân
 Nhà sách Đức Mẹ HCG Sàig̣n
 Những hạt mầm mới
 
 Khúc ca cảm tạ

 The Hierarchy of the Catholic Church
 
The Catholic Encyclopedia
 T́m giờ Thánh Lễ ở các nhà thờ CG USA  

NHỮNG WEBSITES HỮU ÍCH

 Toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, Tân Ước
 
Tự điển Kinh Thánh ABC
 
Tự điển Tín lư Thần học
 Tự điển Phụng Vụ

 Sacredspace (Anh Ngữ)

 
Tự điển Anh Việt
 Tự điển Nhật Việt
 Đánh máy tiếng Việt 
 Kinh nguyện tiếng Anh
 
Mẹ Têrêsa Calcutta  - Sẽ bổ sung
 
Giáo lư dự ṭng
 
 Web Hosting miễn phí cho các giáo xứ, hội đoàn
 Trang web Lm Nguyễn Ngọc Thế
 Trang web Lm Nguyễn Trung Tây 

 
Trang Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Vietcatholic
 
Trang Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - TTCGVN
 
Thư Viện Công giáo (Anh Ngữ)
 
Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ

 Trang web Bùi Hữu Thư - Như Mai
 H́nh ảnh cổ xưa của Việt Nam
 WikiPedia tiếng Anh
 WikiPedia tiếng Việt
 WikiPedia tiếng Nhật

NHỮNG BÀI VIẾT CÁ NHÂN


 265 Triều Đại - 263 Giáo Hoàng <Lược sử các Đức Giáo Hoàng>
 
  Lần chuỗi Mân Côi (Việt-Anh-Nhật)
  Nghi thức thánh lễ Anh - Việt
  Tập h́nh những nhà thờ Công Giáo ở VN-Mỹ-Nhật

 

 

Những địa chỉ dưới đây chưa có links. Quư vị độc giả nào biết xin chỉ dùm. Thông tin chia sẻ bổ sung cho trang Nối Kết xin gởi về japan_ob@yahoo.com

:: Chưa có links ::

Tỉnh ḍng Đa Minh  - Sẽ bổ sung
Ḍng Mến Thánh Giá Phát Diệm  - Sẽ bổ sung


Giáo xứ Việt Nam Pháp  - Sẽ bổ sung
Giáo xứ Thánh Mẫu Ḥa Lan 
- Sẽ bổ sung
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Ḥa Lan 
- Sẽ bổ sung


Giáo xứ Chúa Kitô Vua, Tx Us  - Sẽ bổ sung
Giáo xứ Orlando, Florida Us 
- Sẽ bổ sung
Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời US   - Sẽ bổ sung


Giáo xứ Mỹ Ḥa    - Sẽ bổ sung
Giáo xứ Tân Hương   - Sẽ bổ sung
Giáo xứ Định Hải   - Sẽ bổ sung


Phong Trào Crusillo Boston US  - Sẽ bổ sung
Phong Trào Cursillo Úc  - Sẽ bổ sung
Thăng Tiến Hôn Nhân Úc  
- Sẽ bổ sung
Mục Vụ Giới Trẻ Los Angeles US 
- Sẽ bổ sung
Hội Thộng Điệp Đức Mẹ US   - Sẽ bổ sung


Ca đoàn Vào đời Pháp  - Sẽ bổ sung
Ca đoàn Phục Sinh  
- Sẽ bổ sung
Ca đoàn Phanxicô  
- Sẽ bổ sung
Ca đoàn Cecilia Wa US  
- Sẽ bổ sung
Ca đoàn Cecilia Texas US 
- Sẽ bổ sung
Ca đoàn Cecilia Arizona US 
- Sẽ bổ sung
Ca đoàn Trinh Vương Texas US 
- Sẽ bổ sung
Ca đoàn Việt Linh   
- Sẽ bổ sung
Mục Vụ Giới Trẻ Los Angeles US 
- Sẽ bổ sung

Hội S.A.R.A  - Sẽ bổ sung
AmeriAsian Network   - Sẽ bổ sung
Hội T́nh Thương VN  - Sẽ bổ sung

Phenomenontoday Các hiện tượng lạ  - Sẽ bổ sung