Bài Mới

* NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ QUỐC GIA THƯỢNG ĐẲNG  (Trần Văn Thọ - Exryu Japan

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 2  -  Digital Mammography - Chụp X-Quang Tuyến Vú Kỹ Thuật Số  (Trần Trí Năng - Exryu USA )

* THU VỀ VỚI TIẾNG THU ( Trần Văn Thọ - Exryu Japan )

* Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai - Nguyên tác : U Minh Lục - Tác giả : Lưu Nghĩa Khánh ( Phạm Xuân Hy - Exryu thân hũu biên soạn)

* MỐI T̀NH ĐẦU CỦA MẸ ( HAHA NO HATSUKOI, 1940 ) - Nguyên tác: Kawabata Yasunari  ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch )

* BÊN TRONG CON NGƯỜI  ( NINGEN NO NAKA, 1963 ) - Nguyên tác: Kawabata Yasunari  ( Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan )

* Truyện ngắn Lưu An  -  Một câu truyện t́nh yêu  ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thuỵ Sĩ )

* ẤN TƯỢNG SUGA YOSHIHIDE TÂN THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN ( Trần Văn Thọ - Exryu Japan )

* Tập ảnh chim “Ruby-throated Hummingbird” năm 2020  ( Huỳnh Văn Ba - Exryu USA )

* A series of articles on “Technology in Medicine” - Part 1  -  Telemedicine - Công nghệ Chẩn bệnh từ xa  ( Trần Trí Năng - Exryu USA )

* Truyện kinh dị -  Ma trả ơn người  (Lưu An & NTT - Exryu Thuỵ Sĩ)

* Thanh Hội người mù Tam Kỳ  (MN - Exryu USA )

* Tuyển tập [ Photo Haiku Album ] : (Thụ Ân - Exryu USA )

        Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

         10 Pandemic Haikus   -  Part 2  -  Part 3

* Truyện ma  - HỒN MA ĐA T̀NH  (Lưu An - Exryu Thuỵ Sĩ)

* NẮNG CHIỀU và SATSUKI MIDORI (五月みどり)  (Nguyễn Anh Tuấn - Exryu USA )

* KHI NƯỚC ĐẾN CHÂN ĐẠI TƯỢNG PHẬT  ( Ngọc Bảo - Exryu USA )

* những sợi tóc em - Thơ : Thụ Ân - Exryu USA  - Tranh : Đỗ Thành - Exryu Pháp

* Tương lai Kinh tế Việt Nam nh́n từ đại dịch (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)

* Tự trọng và đạo đức của quan chức (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)

* Tửu Cuồng  酒 狂  - Nguyên tác :  Huỳnh Song Dị Thảo  - Tác giả :   Trường Bạch Hạo Ca Tử ( Phạm Xuân Hy -Exryu thân hữu dịch ) 

*  Giới thiệu nhà văn Nakajima Atsushi (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan )

*  MỐI HỌA CỦA VĂN TỰ  (Môjika, 1942) - Nguyên tác: Nakajima Atsushi  (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

*  KẺ ĐẠT ĐẠO   (Meijinden)  Nguyên tác: Nakajima Atsushi (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

*   ĐỨA HỌC TR̉   (Deshi)  Nguyên tác: Nakajima Atsushi (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

*  GÀO TRĂNG TRONG NÚI  (Sangetsu-ki)  Nguyên tác: Nakajima Atsushi (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

*  Sinh Kư Tử Quy - Thơ MN, Nhạc Đinh Thế Dzũng (Exryu Úc Châu )

* Dinh dưỡng với lăo hóa  ( BS Nguyễn Ư Đức )

* Ăn Chay ( BS Nguyễn Ư Đức )

* Khám Phá ra Thế Giới Vô H́nh ( BS Nguyễn Ư Đức )

* O-BON MATSURI (お盆祭り)  - ( Nguyễn Anh Tuấn - Exryu USA )

* Con chim “Chài” Belted Kingfisher  ( Huỳnh Văn Ba - Exryu USA )

* Tập thơ : Vô Lượng - Trường Mộng - Hồn Nhiên - Băo Ḥa - T́nh bao nhiêu tuổi  (MN - Exryu USA )

* PHÁP PHẬT KHÓ NGHE  ( Ngọc Bảo - Exryu USA )

* Tân liễu trai chí dị - Lâm Vân Hóa ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thụy Sĩ )

*  VĂN HỌC PHÁP Ở NHẬT (Việc di thực tác phẩm tiếng Pháp vào Nhật thời Minh Trị) - Nguyên tác: Tomita Hitoshi - Biên dịch : Nguyễn Nam Trân - Đào Hữu Dũng - Exryu Japan )

* Tuyển tập [ Photo Haiku Album ] : Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ( Thụ Ân - Exryu USA )

* Chuyện ăn Phở ( Văn Lang Tôn-thất Phương - Exryu Úc Châu )

* Thú vui đọc sách trong thời gian hưu nghỉ ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thuỵ Sĩ

* Chỗ ngộ của 10 Thiền Sư Trung Hoa ( Thụ Ân - Exryu USA )

     - Chỗ ngộ của Bá Trượng Hoài Hải
     - Chỗ ngộ của Lâm Tế Nghĩa Huyền
     - Chỗ ngộ của Mă Tổ Đạo Nhất
     - Chỗ ngộ của Hương Nghiêm Trí Nhàn
     - Chỗ ngộ của Đức Sơn Tuyên Giám
     - Chỗ ngộ của Qui Sơn Linh Hựu
     - Chỗ ngộ của Động Sơn Lương Giới
     - Chỗ ngộ của Tướng Quốc Bùi Hưu
     - Chỗ ngộ của Long Đàm Sùng Tín
     - Chỗ ngộ của Triệu Châu Tùng Thẩm

* 10 Pandemic Haikus   - Part 2

* VIẾT CHO THÁNG BẢY  ( Nguyễn Anh Tuấn - Exryu USA )

 EGUCHI  (Cửa Sông / Lời Kỹ Nữ) - Nguyên tác: Kannami (Zeami cải biên) (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

 OBASUTE  (Trăng núi Obasute / Cơng mẹ lên non)  - Nguyên tác: Zeami Motokiyo (?) (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

 SHUNKAN  (Tuấn Khoan / Đảo Quỷ Sứ)  -  Nguyên tác: Vô Danh (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)  

* Ngọc Hân Công Chúa: ‘Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên’ ( Văn Lang - Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )

* Tháng 7, nhớ chuyện ǵ ở Việt Nam? ( Văn Lang - Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )

* Vài lời về Liễu Trai Chí Dị ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thuỵ Sĩ )

* Tân liễu trai chí dị - Hồng Tố Hoa ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thụy Sĩ )

* Chưa Hề Yêu Ai ? ( Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )

* The highest degree of talent - Amy Mori - Exryu Nisei Texas - USA

* CÓ THỂ CHỮA ĐAU LƯNG BẰNG TƯ THẾ ĐỨNG, NGỒI ( Nguyễn Thị Thẩn - Exryu Canada)

* TREATING BACK PAIN USING JUST POSTURE ( Nguyễn Thị Thẩn - Exryu Canada )

* Một xă hội nhân văn  (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)

* Không để mất thời cơ lần thứ ba  (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)

* FDI, Trung Quốc và Kinh tế Việt Nam (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)

* Bước ngoặt toàn cầu hóa và chiến lược phát triển của Việt Nam (Trần Văn Thọ - Exryu Japan)

* Tập ảnh Chim Đẹp trong Thành Phố ( Huỳnh Văn Ba - Exryu USA )

* Sự tích về con chim “cu”/The tale of “Cuckoo” (Việt ngữ / English) - ( Huỳnh Văn Ba - Exryu USA )

* Mùa dịch Cô Vít  ( Thụ Ân - Exryu USA )
* 10 Pandemic Haikus  ( Thụ Ân - Exryu USA ) 

* Tập thơ : Ngậm Ngùi - Vô Thường - Cung Phiền ( MN - Exryu USA )

* Hạnh phúc nhỏ là ǵ? ( Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )

* HAGOROMO (Áo người tiên) -  Nguyên tác: Zeami Motokiyo  (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

* IKENIE (Đầm tế sống / Cái chết bắt thăm) - Nguyên tác: Vô Danh  (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

* SANEMORI (Thực Thịnh) Nguyên tác: Zeami Motokiyo (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)
* TADANORI ( Trung Độ ) Nguyên tác: Zeami Motokiyo (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)  
* HANJO - ( Ban nữ )  - Nguyên tác: Zeami Motokiyo (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)
* DÔJÔJI - (Đạo Thành Tự) - Nguyên tác: Kanze Kojirô Nobumitsu  (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

* Tân liễu trai chí dị - Lấy vợ hồ ly ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thụy Sĩ )

* Ḥ hẹn của một gă t́nh si ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thụy Sĩ )
* Vài cảm xúc cho mối " T̀NH BUỒN " ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thụy Sĩ )
* Tùy bút Lưu An : Tôi và Những lá thư t́nh viết mướn  ( Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thụy Sĩ )

* Tế Văn Hầu - 濟文侯 - Nguyên tác : Nam Thiên Trân Dị Tập - 南 天 珍 異 集 - Tác giả : Vô Danh ( Phạm Xuân Hy -Exryu thân hữu dịch )

* Tuyển tập Ngày của Mẹ - Mother's Day 2020

* Chiều Thu Nhớ Mẹ ( Thơ Dạ Lan - Exryu Canada )
* Tuyển tập "Ngày Lễ Mẹ" ( Dạ Lan - Exryu Canada )

* Mơ tiếng Mẹ cười  ( Thơ Lê Thị Hàn - Exryu USA )
* Ngày của Mẹ ( Lê Thị Hàn - Exryu USA )
* Hoa Trắng ( Thơ Lê Thị Hàn - Exryu USA - Nhạc Nguyễn Tuấn )
* Tiếng Mẹ Cười ( Lê Thị Hàn - Exryu USA )

* Mẹ ! ( MN - Exryu USA )

* Đắm ch́m trên thân gỗ ( Tuỳ bút Lê Tiến Cường _ Exryu Toronto ) - File PDF

* Con chim “lun” - Một tiêu biểu cho thế giới hoang dã  ( Huỳnh Văn Ba - Exryu USA )

* Hướng Dẫn Bạn Đi Chơi Sau Hội Ngộ 2019  ( N.T. Thẩn - Exryu Toronto )

* 30 Tháng Tư - Đừng Hỏi” “ Ask Me Not - Nỗi Cô Đơn Của Những Sinh Viên Đang Ở Hải Ngoại  
   Thơ Lê Thị Hàn - nhạc sĩ Nguyễn Tuấn phổ nhạc Ḥa âm: Quang Đạt Tŕnh bày: Diệu Hiền & Ngọc Quy

* Vạn Dặm Xa Em - Thơ: Lê Thị Hàn - Nhạc: Nguyễn Tuấn

  Bài về Sức Khoẻ mới của BS Nguyễn Ư Đức

* Người Cao Tuổi Với Đời Sống Gia Đ́nh
* Nói về Tuổi Hạc, Tuổi Vàng
* Vài Dược Thảo Thường Dùng

* Chuyển từ Thở sang Nuốt
* Sợ Hăi và Căng Thẳng
* * Xin Đừng Nói Tại Tuổi Già
* Hăy già một cách khôn ngoan
* Ông Bà và Các Cháu
* Cười - Mười Thang Thuốc Bổ

* Những Ngày Xuân Không Quên ( Thơ Lê Thị Hàn - Exryu USA )

* Tiên Rồng  ( Thơ MN - Exryu USA )
* Câu Chuyện 30 Tháng 4 ( MN - Exryu USA )

* Sophia University – Màu Hoa Đào Trong Kỷ Niệm ( Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )
* Cô Bạn Gái Cùng Lớp ( Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )

* Giữ tâm được yên lặng rất khó ( Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )
* Một vài thắc mắc về người Việt, và sử Việt ( Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )
* Một vài thắc mắc về người Việt, và sử Việt ( Văn Lang Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu )

* Những mảnh rời ghép lại  ( Thụ Ân - Exryu USA )

* Để ḿnh theo thời gian trôi - 時の流れに身をまかせ ( Thụ Ân - Exryu USA )
* Gió - 風 (1969) - はしだのりひこ&シューベルツ ( Thụ Ân - Exryu USA )

* Tuyển tập " Mùa " ( Thơ MN - Exryu USA )

* Tuyển tập " Xuôi Ḍng " ( Thơ MN - Exryu USA )
* Tuyển tập " Vào Xuân " ( Thơ MN - Exryu USA )
* Tuyển tập "Lời cho Valentine" ( Thơ MN - Exryu USA )

* TƯỢNG PHẬT và ĐIÊU KHẮC NHẬT BẢN (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan biên soạn)
* GIỚI THIỆU NHÀ VĂN TAKEDA TAIJUN - 武田 泰淳 (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan biên soạn)
* KOI NO OMONI  (Gánh Nặng Của T́nh Yêu)  Nguyên tác: Zeami Motokiyo (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)
* FUJITO (Cửa Hoa Tử Đằng) Tác giả: Vô Danh (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)
* YAMAMBA (Bà Chằng) - Nguyên tác: Zeami Motokiyo (?) (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)
* Thiền và Sân khấu Nô (nhân bàn về vở tuồng Yamamba) - Nguyên tác: Suzuki Daisetsu (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)
* Sanshô, Một Truyện Buôn Người (Sanshô Dayuu, 1915) - Nguyên tác: Mori Ôgai - (Nguyễn Nam Trân - Exryu Japan dịch)

* Khoa học và những lợi ích của "bọt"  (Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu )

* Ngày Tháng Đi Qua  ( Tuỳ bút của Nguyễn Anh Tuấn - Exryu USA )

* T́nh Buồn ( Cô Ba Tokai - Exryu USA )

* Chung quanh việc nghỉ hưu ở Đại học Waseda ( Trần Văn Thọ - Exryu Japan )
* 4.000 ngày thay đổi Việt Nam ( Trần Văn Thọ - Exryu Japan )

"Tặng Quà Tết Canh Tư"

Đặc San Tết Canh Tư 2020

* Tân liễu trai chí dị - Chung Tài Đạo ( Truyện ngắn Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thụy Sĩ )
* Tân liễu trai chí dị - Hà Vương Thúy ( Truyện ngắn Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thụy Sĩ )
* Truyện ngắn : Một sai lầm buồn tẻ ( Truyện ngắn Lưu An - Vũ Ngọc Ruẩn - Exryu Thụy Sĩ )

* DIỄN BIẾN VÀ MỘT VÀI Ư KIẾN VỀ BỆNH DỊCH VIÊM PHỔI VŨ HÁN ( Ngô Khôn Trí - Exryu Canada )

* Vũ Hán và đại dịch virus Corona ( Nguyễn Hữu Nghiêm - Exryu USA )

* Hên Xui May Rủi ( Vũ Đăng Khuê - Exryu Japan )

* Đậu Hũ dẫn đường cho tôi về quê hương ( Cao Minh Thái - Exryu VN )

* Ngày Tết - Nói về 24 loài hoa mai ( Sưu tầm )

* Tết Tha Hương (Thơ Dạ Lan - Exryu Canada )
* Hạnh Phúc Đến (Thơ Dạ Lan - Exryu Canada )

* Mùa Xuân Trên Chợ Nổi Cái Răng ( MN - Exryu USA )

* Tập Thơ "T́nh Muộn" ( Thơ MN - Exryu USA )
* "Gửi Một Chút Thơ" (Thơ MN - Exryu USA )

* Mồng Ba Tết ( Cô Ba Tokai - Exryu USA )

* Video [ Về Huế Ăn Tết ] ( Lê Văn Trí - Exryu USA - Kết Nối Huế Thương )
* Video [ Tết Nguyên Đán và Bánh Cộ xứ Huế ]

* Đi du lịch Hokkaido – Nhật Bản  ( Huỳnh Văn Ba - Exryu USA )
* Đi chơi Hakone ( Huỳnh Văn Ba - Exryu USA )

*  Bệnh Cao Máu Cao Mỡ Và Tuổi Sồn Sồn ( Lê Hiền - Exryu USA )

* Albert Einstein và Một Số Giai Thoại ( Đoàn Tất Trung - Exryu USA

* RƯỢU NHẬT-BẢN – SAKE và SHOCHU ( Nguyễn Duy Khải - Exryu Canada)

* Tam Sinh Mộng - 三生夢 - Nguyên tác : Huỳnh Song Dị Thảo - Tác giả : Trường Bạch Hạo Ca Tử ( Phạm Xuân Hy - Exryu thân hữu dịch )

* Giới thiệu Sách sắp xuất bản : "OKINAWA – MỘT THỜI ĐỂ NHỚ " ( Vũ Đăng Khuê - Exryu Japan )

* Tạp cảm của một chuyến đi Nhật ( Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu )

* Giới thiệu sách [ Bên Lề Khoa Học ] của Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu
* Đọc "The 5th miracle"* của Paul Davies ( Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu )
* Đọc "The Quantum and the Lotus"* của Matthieu Ricard & Trịnh Xuân Thuận ( Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu )
* Sách [ VẬT LIỆU và THIẾT BỊ NANO ] TÁI XUẤT BẢN ( Trương Văn Tân - Exryu Úc Châu )

* Trà Việt Nam  ( Nguyễn Duy Khải - Exryu Canada)

* Cà Phê Việt Nam ( Nguyễn Duy Khải - Exryu Canada)
* Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm của Việt Nam và Canada  ( Nguyễn Duy Khải - Exryu Canada)
* Vài Hiệu Quả Sinh Hóa của Dietary Fiber trong Thực Phẩm. ( Nguyễn Duy Khải - Exryu Canada)

* Xóm Già ( Lê H́ền - Exryu USA )