Tin buồn

 

  * Thư cám ơn của anh Lê Văn Phụng

 Kính gởi Anh Chị Em Exryu

Thay mặt tang quyến, tôi chân thành cám ơn các bạn đă điện thoại, điện thư, viếng thăm, gởi hoa phúng điếu, chia buồn cũng như đến dự lễ di quan và hỏa táng cho em gái chúng tôi :

Lê Ngọc Lang (56)

T́nh cảm ưu ái và chân t́nh mà các bạn đă dành cho gia đ́nh chúng tôi là những nguồn an ủi vô cùng to lớn. Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi thiếu sót, kính xin quư bạn niệm t́nh tha thứ.

Chân Thành Cảm Tạ

Thay mặt tang quyến

Lê Văn Phụng


 

  Tin buồn 1/11/2004

 

Được hung tin từ gia đ́nh Exryu Bắc California :

 

Chị LÊ NGỌC LANG

 

em gái thương yêu của anh Lê Văn Phụng (66, Waseda) vừa qua đời tại Nam Cali.

 

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Phụng và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn chị Lan sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 

 

 


  Tin buồn 27/10//2004

 

Được hung tin từ gia đ́nh Exryu Japan :

 

 

Anh VŨ THƯ THANH (65, Todai)

 

vừa vĩnh viễn ra đi tuần trước và đă được an táng tại Bát Tràng, quê của anh.

 

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn sempai Thanh sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 

 


  Tin buồn 07/10//2004

 

Được hung tin từ anh Đắc trên WW (msg # 5194):

 

 

THÂN PHỤ kính yêu của anh Nguyễn Tuấn Dũng (71, Nodai)

và cũng là bác của anh Nguyễn Vĩnh Trường (72, Meisei)

 

vừa qua đời tại Đà Nẵng ngày 6 tháng 10 năm 2004

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Dũng, anh Trường và toàn thể tang quyến. 

Nguyện cầu cho linh hồn Bác được sớm về đất Chúa.

 

 

 


  Tin buồn từ Úc Châu 

 

Chúng tôi vừa nhận được một tin rất đau buồn từ gia đ́nh Exryu Úc Châu :

 

Daisempai TRẦN Đ̀NH TƯỞNG (61, Todai)

 

Vừa qua đời tại Melbourne ngày 14/9/2004 giờ Úc Châu

 

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh Exryu Úc Châu, chị Ḥa và toàn thể tang quyến. 

 

Nguyện xin hương hồn Daisempai được an vui nơi cơi vĩnh hằng.

 

 

Anh em Exryu Cuối Tuần

 

Mời xem thêm trang đặc biệt : [Nhớ anh Trần Đ́nh Tưởng]

 


 

  Thơ cảm tạ của anh Nguyễn Bá Hỷ

 

Kính gửi Quư Anh Chị Đại Gia Đ́nh Exryu

 

Thay mặt tang quyến xin chân thành cảm tạ quư anh chị và bạn hữu gần xa đă chia buồn qua điện thoại, điện thư, đăng báo phân ưu, gửi hoa, thăm viếng cũng như đă đến dự lễ di quan và hỏa táng của cha chúng tôi.

 

Ḷng ưu ái của quư anh chị trong lúc mất mát này là một niềm an ủi lớn lao cho gia đ́nh chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều điều sơ sót, xin quư anh chị niệm t́nh thứ lỗi.

 

Thành tâm cảm tạ.

 

Nguyễn Bá Hỷ

 

 


  Tin buồn 30/8//2004

 

Được hung tin từ anh Hùng trên E-group NCA:

 

 

THÂN PHỤ kính yêu của anh Trương Hà Sanh (72, USA)

 

vừa qua đời tại Việt Nam ngày 28/8/2004

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Sanh chị Dung và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 

PS: Theo thông tin từ NCA, để tránh t́nh trạng lụt E-mail trên E-group, xin anh chị gởi mail chia buồn trực tiếp về địa chỉ của anh Sanh :  sanh.truong@sbcglobal.net

 


 

  Tin buồn 29/8//2004

 

Được hung tin từ anh Đắc trên WW msg # 5020:

 

 

Cụ Bà Vơ Thị Hóa

 

THÂN MẪU kính yêu của anh Lư Xuân Phong (72, Japan)

 

vừa qua đời lúc 10 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2004 tại Việt Nam hưởng thọ 81 tuổi.

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Phong và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 


 

  Tin buồn 24/8//2004

 

Được hung tin từ E-group Exryu Bắc California:

 

 

Cụ ông Nguyễn Minh Mẫn
Pháp Danh Mẫn Tiệp

 

THÂN PHỤ kính yêu của anh Nguyễn Bá Hỷ (72, Tokyo Shousen)

 

vừa qua đời ngày 21 tháng 8 năm 2004 tại Anaheim, California

 

Hưởng thọ 84 tuổi.

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Hỷ và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Cụ Ông sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 

 


 

 

  Tin buồn 5/7//2004

 

Được hung tin từ E-group Exryu Toronto:

 

 

THÂN MẪU kính yêu của anh Trần Duy Lạng (Exryu Canada)

 

vừa qua đời ngày 5 tháng 7 năm 2004 tại Thừa Thiên - Huế  hưởng thọ 95 tuổi.

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Lạng và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 


 

Tin buồn 10/6//2004

 

Được hung tin từ E-group Âu Châu:

 

 

THÂN MẪU kính yêu của chị Bích Đào

và là NHẠC MẪU của anh Phạm Xuân Duy (Exryu Pháp)

 

vừa qua đời ngày 10/06/ 2004 tại Savanakhek (Lao), hưởng thọ 89 tuổi.

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Duy, chị Đào và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 


 

  Thư cảm tạ của anh Đinh Thế Dũng (71, Úc Châu)

 

Kính Gửi Các Anh Chị, và các Bạn Exryu


Thay mặt tang quyến, chúng tôi xin cảm tạ các anh, chị và các bạn:

- đă gửi ṿng hoa phúng điếu,
- đă đến chia buồn
- đă có lời phân ưu 

cùng gia đ́nh chúng tôi khi thân phụ tôi từ trần.


Trong lúc tang gia bối rối v́ sự mất mát lớn lao này, những chia sẻ của các anh, chị, và các bạn đă đem đến cho chúng tôi những niềm an ủi lớn lao, chúng tôi xin ghi nhận tận đáy ḷng niềm cảm ơn chân thành và xin các anh, chị, và các bạn thứ lỗi cho những sơ sót nếu có.

Thân Kính.

Gia đ́nh Đinh Thế Dũng (1971 - Úc Châu)

 


 

Thư cảm tạ của anh Phan Phi Hồng và chị Nguyễn Thị Lư (Úc Châu)

 

Kính gửi các Anh Chị Exryu,

 

Thay mặt cho gia đ́nh chúng tôi xin chân thành Cám Ơn các Anh Chị đă chia buồn qua điện thoại, điện thư, đăng báo, gửi hoa phúng điếu cũng như đưa tiễn mẹ của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Những t́nh cảm các Anh Chị đă chia sẻ là niềm an ủi lớn lao cho gia đ́nh chúng tôi.

 

Tang Quyến Thành Thật Cảm Tạ

 

Phan Phi Hồng & Nguyễn Thị Lư

 


 

Tin buồn 25/5/2004

 

Được hung tin từ WW:

 

 

THÂN PHỤ kính yêu của anh Đinh Thế Dũng (71, Úc Châu)

 

vừa qua đời tại Los Angeles - Hoa Kỳ ngày 25/5/2004

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Dũng và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 


 

 

Tin buồn 19/5/2004

 

Được hung tin từ E-group JPM:

 

 

THÂN PHỤ kính yêu của anh Đỗ Nhất Tâm

 

vừa qua đời tại Việt Nam lúc 4:30 sáng ngày 16/5/2004, hưởng thọ 80 tuổi

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Tâm và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 


 

Tin buồn 17/5/2004

 

Được hung tin từ gia đ́nh Exryu Úc Châu:

 

 

THÂN MẪU kính yêu của chị Nguyễn Thị Lư (70, Nodai)

và cũng là nhạc mẫu của anh Phan Phi Hồng (69, Tokodai) 

 

vừa qua đời tại Úc Châu ngày 17/5/2004

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng chị Lư, anh Hồng và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 


 

 

Tin buồn 11/5/2004

 

Được hung tin từ JPM club:

 

 

THỨ NAM thân yêu của anh Diệp Thế Hùng (Kobedai - Pháp) 

 

vừa qua đời, hưởng dương 20 tuổi.

 

 

 

Nhóm anh em ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh chị Hùng. 

Cầu chúc anh chị sẽ mau chóng vượt qua biến cố đau thương này.

 

 


 

 

Tin buồn từ Nam California (4/5/2004)

 

Được tin nhạc mẫu của anh Nguyễn Thanh Quang - thân mẫu chị Trịnh Thùy Linh : 

 

Cụ Bà Trinh Dinh Giong nhủ danh Duong thi Nang 

vừa măn phần ngày 3 tháng 5 năm 2004

 tại Simi Valley lúc 7:45 pm, hưởng thọ 91 tuổi. 

Linh cữu hiện được quàn tại Simi Valley, 

viếng thăm ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật May 7, 8, 9-2004

 tạii địa chỉ: Reardon Simi Valley Mortuary 

2636 Sycamore Dr., Simi Valley 93065 Tel 805-526-6677

 

 Tang lễ sẽ được cử hành ngày thứ hai May 10, 2004 tại Rose Hills Memorial Park 

3888 S. Workman Mills Rd.. Woodshire, CA 90601 Tel 562-699-0921 

 

Hội Cựu Sinh Viên VN Du Học Nhật Bản Nam Cali xin thành kính phân ưu cùng anh chị Quang-Linh cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm được vang sanh về cỏi Tịnh Độ an lành. 

 

Thay mặt ban Chấp Hành hội Cựu Sinh Viên VN Du Học NB tại Nam Cali, 

 

Lê Ngọc Bảo  -  Hội trưởng

 

.......

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh chị Quang Linh và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

......

 

CẢM  TẠ

Gia đ́nh chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả các bạn hữu trong nhóm ExRyu Cựu Sinh Viên Việt Nam du học tại Nhật Bản

đă gửi EMail hoặc điện thoại chia buồn

cùng chúng tôi.

 

 

Nguyễn Thanh Quang & Trịnh Thùy Linh

 

 


 

Tin buồn 1/5/2004

 

Được hung tin từ gia đ́nh Exryu Nhật Bản:

 

 

THÂN MẪU anh Trần Trí Năng (68, USA) 

 

vừa qua đời tại Minesota ngày 25 tháng 4, hưởng thọ 92 tuổi.

 

Tang lễ đă được cử hành ngày 27/4/2004

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Năng và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 


Tin buồn 16/4/2004

 

Được hung tin từ Nhật:

 

 

THÂN MẪU anh Đoàn Văn Bảy (Exryu Japan-71-Tokai) 

 

vừa qua đời tại T/P Hồ Chí Minh.

 

Tang lễ sẽ được cử hành ngày 17/4/2004

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Bảy và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 


 

 

Tin buồn (10/4/2004)

 

Được hung tin từ anh Đào Đ́nh Đắc trên WW (msg# 4093) :

 

Anh Lai Chí Hiếu (Exryu 73) vừa qua đời tại Nhật Bản.

 

Xin thắp một nén nhang cho anh được tiêu diêu miền cực lạc.

 

 

 

Tin buồn -  16/3/2004

 

Được hung tin từ anh Đoàn Cảnh Đức trên mạng JPM :

 

Nhạc Mẫu anh Trần Thành Danh (Exryu Úc Châu) 

 

vừa qua đời ngày 12/3/2004 tại Nhật.

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng chị Etsuko, anh Danh và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

ERCT

 


Tin buồn -  23/2/2004

 

Được hung tin từ anh Trần Quốc Cường, Hội trưởng Hội Cựu Sinh viên Việt Nam Du học Nhật Bản, miền Nam California trên mạng WW (msg # 3896)Cụ Ông NGUYỄN ĐÔN DƯƠNG

Thân phụ anh Nguyễn Đôn Hùng (Exryu 70, Tokodai)
Nhạc phụ anh Châu Ngọc Bính (Exryu 67, Tokai)

vừa măn phần lúc 20:30 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2004 

(ngày 4 tháng 2 năm Giáp Thân) tại Huế - Thừa Thiên, Việt Nam.

 

Hưởng thọ 80 tuổi


ERCT xin thành kính phân ưu cùng gia đ́nh anh chị Nguyễn Đôn Hùng, anh chị Châu Ngọc Bính và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm cao đăng Phật Quốc.

 

 


 

Tin buồn -  10/1/2004

 

Được hung tin từ gia đ́nh Exryu Toronto trên ww - msg # 3750 :

 

Thân Mẫu chị Lê Thị Lâm :

Cụ Bà Nguyễn Văn Ky - nhủ danh Vũ Thị Hợp

vừa mệnh chung ngày 8 tháng 1 năm 2004 tại Toronto - Canada

 

Hưởng thọ 99 tuổi

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng chị Lâm và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

ERCT

 


 

Tin buồn -  13/12//2003

 

Được hung tin trên mạng Exryu WW:

 

THÂN PHỤ chị Phùng Thị Mănh (Exryu 68) vừa qua đời tại Việt Nam.
 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng chị Mănh và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 

ERCT

 


 

Tin buồn -  7/10//2003

 

Được hung tin từ anh Trần Quốc Cường, Hội trưởng Hội Cựu Sinh viên Việt Nam Du học Nhật Bản, miền Nam California :

 

NHẠC MẪU chị Lâm Xuân Thu (Exryu Nam California) đă mệnh chung ngày 5 tháng 10 năm 2003 tại thành phố Niagara Falls, tiểu bang New York, hưởng thọ 92 tuổi.
 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng chị Thu và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Cụ Bà sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

 

 

ERCT

PS: Anh chị nào muốn liên lạc chia buồn với chị Thu xin mail về :
Exryu SCA : exryu-namcali-owner@yahoogroups.com 
hoặc ExryuWW:  exryu-ww-owner@yahoogroups.com

 


 

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa được tin buồn

Linh Mục Phêrô Vũ Đ́nh Trác

là sempai (Sophia University 1971 - 1974) và ân nhân của gia đ́nh Exryu

vừa qua đời hồi 1:00 giờ sáng ngày thứ Ba, 30 tháng 9 năm 2003

Nhằm ngày mùng 5 tháng Chín (thiếu) năm Quư Mùi

tại Orange, California, hưởng thọ 77 tuổi

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và linh tông Cha Cố Phêrô

và cầu xin Thiên Chúa ân thưởng cố linh mục Phêrô

phần thưởng vinh phúc trên Nước Trời

 

* Xin mời xem thêm :

   (1) Tiểu sử Linh Mục Vũ Đ́nh Trác

   (2) Thành tích và sự nghiệp của Linh Mục Vũ Đ́nh Trác

   (3) Vài kỷ niệm của gia đ́nh Exryu với Linh Mục Vũ Đ́nh Trác

   (4) H́nh ảnh tang lễ Linh Mục Vũ Đ́nh Trác


 

Tin buồn -  1/10//2003

 

Được hung tin trễ :

 

THÂN PHỤ của Anh Trần Nhất Khuôn (Exryu 71 - Toronto) đă măn phần tại Đà Nẵng, Việt Nam, hưởng thọ 75 tuổi.

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Khuôn, chị Xuân Mai và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

ERCT

 


 

 

Tin buồn -  11/9/2003

 

Được hung tin từ anh Trần Quốc Cường trên ww - msg # 3247 :

 

Thân Mẫu anh Lê Gia Bảo ( Exryu 71), chị Lê Thị Tâm (Exryu 67) và Nhạc Mẫu anh Vơ Văn Luông (Exryu 65), chị Trần thị Loan (Exryu 72)

Cụ Bà Lê Đức Thiện nhũ danh Lê thị Dần

vừa mệnh chung ngày 9 tháng 9 năm 2003 California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 90 tuổi

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Bảo, chị Tâm, anh Luông, chị Loan và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

ERCT

 


 

 

Tin buồn -  6/9/2003

 

Được hung tin từ anh Đào Trung Giang trên ww - msg # 3206 :

 

THÂN MẪU của Anh Nguyễn Tiến Hưng vừa từ trần vào ngày 20 tháng 8 năm 2003 vừa qua tại Dallas Texas, hưởng thọ 85 tuổi.

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Hưng và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

ERCT

 


 

 

Tin buồn - 21/8/2003

 

Được hung tin trễ từ anh Đoàn Cảnh Đức :

 

 

THÂN PHỤ của Anh Phan Văn Hiền (Exryu SCA) 

 

đă qua đời tại Texas tháng 7 vừa qua, thọ 80 tuổi.

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Hiền & chị Hương và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 

PS: Anh chị nào muốn liên lạc chia buồn với anh Hiền & chị Hương xin mail về 
Exryu SCA : exryu-sca-owner@yahoogroups.com 
hoặc ExryuWW:  exryu-ww-owner@yahoogroups.com
hoặc anh Đoàn Cảnh Đức hay ERCT. Chúng tôi sẽ chuyển.

 

 


 

 

* Thư cảm tạ của chị Hà và anh Vĩnh

 

Kính Gửi các Anh Chị và các Bạn cựu Sinh Viên Việt Nam du học Nhật Bản,

Chúng tôi vô cùng xúc động và xin chân thành Cảm Ơn các Anh Chị đă chia buồn qua điện thoại, điện thư, gửi hoa phúng điếu cũng như đưa tiễn em Thông đến nơi an nghỉ cuối cùng.


Những t́nh cảm các Anh Chị đă dành cho Thông cũng như những kỷ niệm xưa các Anh Chị đă chia xẻ với Thông là niềm an ủi lớn lao cho gia đ́nh chúng tôi.

Thay mặt gia đ́nh Thông
Chị Phạm thị Thanh Hà
Anh rể Lê Bá Vĩnh

(WW-msg# 3085)


 

* Anh Phạm Quang Thông đă vĩnh viễn ra đi

 

Được hung tin từ anh Trần Quốc Cường, Hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên VN Du Học tại Nhật Miền Nam California :

 

Anh Phạm Quang Thông (Exryu 71 - Kumamoto daigaku)

 

vừa qua đời ngày 9 tháng 8 năm 2003 tại San Pedro ( California ). 

 

Anh Thông ra đi để lại vô vàn thương tiếc cho Exryu Nam Cali nói riêng và toàn thể gia đ́nh Exryu khắp nơi.

 

Tôi vẫn nhớ người kohai thân thiết,
Luôn vui tươi như ánh sáng vừng đông.
Vẫn mong gặp sau bao năm xa cách,
Bây giờ đành vĩnh biệt chia taỵ
                                        
(Sempai DQV - Canada)

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng chị Thông và toàn thể tang quyến. 
Nguyện xin hương hồn anh Thông sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

ERCT

 


 

 

* Viếng thăm mộ anh Lê Văn Hảo (18/7/2003)

 

Trong chuyến về San Jose tuần rồi tôi có dịp viếng thăm mộ anh Hảo. Tôi không có nhiều quan hệ với anh Hảo ngoại trừ những lần đến Kokusai đánh bóng bàn tôi có gặp anh. Nhưng tôi và có lẽ nhiều Exryu khác rất kính phục phong cách leadership và tinh thần bảo vệ anh em của anh Hảo khi anh em sinh viên VN ḿnh có xung đột với sinh viên ngoại quốc tại Tokyo vào khoảng năm 1971. Kỷ niệm duy nhất và cũng là động cơ tôi đến viếng mộ anh Hảo tuần rồi là có hôm chúng tôi (Q-Ohio, P-Texas) nhận được điện thoại của anh Hảo gọi lên "tiếp viện". Nhưng khi chúng tôi lên đến th́ t́nh h́nh đă xong. Lúc ấy anh Hảo nói : "Đợi tụi bây tới là xong hết rồi. Thôi dọn nhà về gần đây ở đi".

 

30 năm sau, theo d/c của chị N tôi đă đến gặp anh. Rót chút nước thay rượu sake, châm hai điếu thuốc (không biết ngày xưa anh Hảo có hút thuốc hay không?). Tôi đă xin lỗi anh về sự chậm trễ hơn 30 năm về trước và nói chuyện với anh một vài "tâm sự riêng". 

 

Xin chia sẻ với các anh chị trong gia đ́nh Exryu vài h́nh ảnh nơi an nghỉ ngh́n thu của anh Lê Văn Hảo.  (TTV - Exryu NCA)

 

 


 

* Anh Hồ Minh Bạch đă thành người thiên cỗ - Thông tin chia sẻ của anh Đoàn Cảnh Đức (ww msg # 2996  )

 

Anh Hồ-Minh-Bạch, cựu Giảng-Viên d/h Cần-Thơ, đă từng là học tṛ cưng của g/s Thực-Vật Phạm Ḥang Hộ ở Khoa-Học Saig̣n. Anh được d/h Cần Thơ cử đi du học với học-bổng Mombusho. Tốt-nghiệp Master Nông-Học ở d/h Kyushu, cùng pḥng nghiên-cứu và g/s chỉ đạo, đă cấp hoc vị Hakushi cho anh Vơ Ṭng Xuân. 

Theo gương anh Xuân, anh Bạch và 1 số bạn về nước phục-vụ trong những ngày dầu sôi lửa bỏng của tháng 4/ 1975.
Anh tiếp tục dạy họ ở d/h Cần-Thơ trong điều-kiện kinh tế rất khó khăn vào thời buổi đó, mà nhiều giảng-viên d/h phải chạy xe đạp ôm ban đêm để kiếm thêm kế sinh nhai, thường lánh mạt trước nhũng cặp mắt của sinh-viên ḿnh, những ai có thân phải nấy lo...
Rồi anh Bạch dắt vợ con đi vuợt biên, không may, anh bị bắt và bị quản thúc trong trại cải huấn. Anh thường có dáng vẽ 1 bạch diện thư sinh, bị đầy ải vào cảnh cơ cực lầm than, bị chưởi bới nhục mạ thậm tệ như 1 người phản bội tổ quốc ...

Tinh-thần vật chất điêu đứng, anh phát bệnh thương hàn, nhưng không được chửa trị thích nghi, nên chuyển qua bi viêm năo trầm trọng gần chết mới được chuyển về Saigon để điều trị. Sau khi sức khơe khả quan hơn, anh lại được đưa trở lại Cần-Thơ, nhưng vẫn không nói chuyện b́nh thường được, giọng nói ngọng nghẹu rất khó nghe. Bạn bè, sinh viên đến thăm, anh không nhớ rơ ai là ai. Sau 1 thời gian tỉnh dưỡng, sức khơe của anh khá hơn đôi chút, nhưng đi  đứng không vững, nói chuyện vẫn không rơ ràng, nên không thể tiếp tục việc dạy học như xưa.
Đang lúc cùng khó, th́ may có 1 sinh viên cũ của anh, đang làm lớn ở Vinh-Long đem anh về làm cố vấn việc canh tác cây Mo Phong Lan, có xe đưa rước, chỉ phải giảng giải cho người khác làm. Tuy mang tật nguyền, anh vẫn gắng sức ḿnh để thắng nghịch cảnh, chăm lo trong công việc. Nhưng chứng viêm năo ảnh hưởng trở lại, anh bị bệnh tật hành hạ liên miên, không c̣n sức sống, và đă vĩnh viễn ra đi cách nay 2 năm .....

(Để tưởng niệm 1 người bạn hiền thời d/h Kyushu trong những năm 1973-1975 - PN)

 


 

* Thư cảm tạ của anh Thạnh và chị Ngọc

 

Friends,

We would like to express our gratitude to all of you for your condolences on the passing away of our mother.

We can not express in words the depth of our loss but we know that your friendship and support will certainly speed up our recovery and healing.

Best regards,
Đặng Hữu Thạnh (Waseda)
Ngô Kim Ngọc (Nodai)


 

  Tin buồn - 24/6/2003

 

Được hung tin từ anh Thưởng trên ww - msg # 2888, THÂN MẪU của Anh Đặng Hữu Thạnh (Exryu 70, Waseda)  vừa mệnh chung ngày 24/6/2003 tại Memphis Tennesse.

 

ERCT xin thành thật chia buồn cùng anh Thạnh và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

ERCT

 


 

 

Thư Cảm Tạ của anh Trung và anh Vượng (Exryu Toronto) 9/6/2003

 

 

Thay mặt toàn tang quyến, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quí anh chị đă gửi lời phân ưu tới gia đ́nh chúng tôi. Sự ân cần thân thiết của exryu thật là quí báu cho chúng tôi trong lúc đau buồn này.

Chúng tôi cũng rất cảm ơn Toronto exryu đă gửi ṿng hoa và điện thoại hay tới chia buồn với gia đ́nh chúng tôi.

Tang gia nhất đồng
Trưởng nam Luu Kinh Trung * Tin buồn - 5/6/2003

 

Được hung tin trên ww - msg # 2820, THÂN MẪU của Anh Lưu Kinh Trung (Exryu Canada) và cũng là NHẠC MẪU yêu thương và kính mến của anh Đinh Quốc Vượng (Exryu Canada) vừa mệnh chung tại Toronto.

 

ERCT xin thành kính phân ưu cùng anh Trung, anh Vượng và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 
 * Thư Cảm Tạ của anh Tôn Thất Phương (Exryu Úc) 5/5/2003

 

CẢM TẠ

Gia đ́nh chúng tôi xin chân thành cảm tạ các anh chị - và bằng hữu xa gần đă điện thoại thăm hỏi hay gửi email chia buồn cùng chúng tôi khi nghe tin Mẹ chúng tôi qua đời vào ngày 20 tháng Tư vừa qua.

Canberra 05-05-2003
Tôn-Thất Phương [Thay mặt toàn Gia Đ́nh]
 * Tin buồn - 21/4/2003

 

Được tin THÂN MẪU yêu thương và kính mến của Anh Tôn Thất Phương (Exryu Australia) vừa mệnh chung ngày 20/4/2003 tại Paris.  Hưởng thọ 76 tuổi

ERCT xin thành kính phân ưu cùng anh chi Phương và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

  

 * Tin buồn - 9/4/2003

 

Được tin Anh TÔ HIẾN DƯƠNG, bào huynh thương yêu của chị Tô Thị Sểnh và là anh rể của anh Nguyễn Từ Bi (Exryu Nam California) vừa mệnh chung ngày 8/4 tại Việt Nam.  Hưởng dương 54 tuổi

ERCT xin thành kính phân ưu cùng chị Sểnh, anh Từ Bi và toàn thể tang quyến. 

Nguyện xin hương hồn người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 


 

* Tin buồn - 29/3/2003

 

Được tin Chị TRẦN THỊ THU-VÂN, người chị thân yêu của anh Trần Ngọc Vũ (Exryu 68) và chị Trần Thị Tuyết (Exryu 72) vừa mệnh chung tại Irvine, California.  Hưởng thọ 62 tuổi

ERCT xin thành kính phân ưu cùng anh Vũ, chị Tuyết và tang quyến. 
Nguyện xin hương hồn chị Vân sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 


 

* Tin buồn 

 

 

Nhận được tin buồn, thân mẫu anh Nguyễn Dũng Tiến (Exryu 71) là 

 

Cụ Bà  Vũ Thị Chung

Pháp Danh Diệu Phú

vừa qua đời ngày 18 tháng 3 năm 2003 tại San Jose - California.

Hưởng thọ 81 tuổi.

 

ERCT xin thành kính phân ưu cùng anh chị Tiến và tang quyến.

 

Nguyện xin hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

 

 

ERCT

 

 

 


 

* Tin buồn

Rất đau buồn thông báo cùng toàn thể Cựu Sinh Viên VN Dụ Học Nhật Bản toàn thế giới

Anh, bạn của chúng ta NGUYỄN BÁ SƠN
Pháp danh LIỄU THOÁT

Cựu sinh viên Kokusai, Tokyo Suisan Daigaku
Sanh ngày 16 tháng 6 năm 1944, Mỹ Tho
Măn phần lúc 3:30 sáng ngày 12 tháng 3 năm 2003 (nhằm ngày 10 tháng 2 năm Quí Mùi)
tại Kaiser Hospital, San Diego, California
Hưởng thọ 60 tuổi
Lễ khai quan, hỏa táng : 10:30 sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 3 năm 2003 tại: California Burial Chapel, 5880 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115, (619) 234- 3272

Hội Cựu Sinh Viên Việt Nam Du Học Nhật Bản - Nam California

(Exryu-ww msg # 2116)

ERCT xin thành thật chia buồn cùng chị Sơn và tang quyến.
Nguyện cầu hương hồn anh Sơn sớm tiêu diêu miền cực lạc.


* Tin buồn  : Chúng tôi vừa được tin đau buồn trong gia đ́nh Exryu.

Thân phụ chị Dung (vợ anh Trương Hà Sanh) vừa qua đời hôm nay (Feb 18th 2003) tại Houston Texas.
ERCT xin thành thật chia buồn cùng chị Dung & Anh Sanh và xin cầu mong Bác được sớm tiêu diêu miền cực lạc.