Được hung tin từ Bắc California :

Thân phụ mến yêu của chị Thu Oanh
và cũng là nhạc phụ của anh Nguyễn Thái Trung Sơn (73, Tokodai)

Mục Sư Trịnh Văn Hạnh

 đă được Chúa cất đi vào lúc 5g15 chiều ngày Thứ Tư (8/8/2007) tại Portland, Oregon.
Hưởng thọ 76 tuổi

Xin thành kính phân ưu cùng chi. Thu Oanh & anh Sơn và toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh bác được sớm về yên nghĩ trong ṿng tay yêu thương của Đấng Tối cao.

Anh em Exryu Cuối Tuần