Tin buồn

Được hung tin từ gia đ́nh Exryu JPM :

Thân mẫu kính yêu của anh Đoàn Cảnh Đức

Bà Quả Phụ Đoàn Văn Noăn
Nhũ Danh : Phạm Thị Mùi    -   Tên Thánh : Maria

Đă qua đời lúc 5 giờ sáng ngày 2 tháng 10 năm 2007
tại Fountain Valley , Nam Cali ( Orange County ).
Hưởng Thọ 98 tuổi (1909-2007)

Xin thành kính phân ưu cùng anh chị Đoàn Cảnh Đức và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu cho hương linh bác được sớm về yên nghĩ trong ṿng tay yêu thương của Đấng Tối cao.

 

Anh em Exryu Cuối Tuần