Tin buồn

Được hung tin từ gia đ́nh Exryu Japan:

Thân mẫu kính yêu của anh Hồ Phùng ('70, Tokai-dai)

Bà Phan Thị Ba đă qua đời trưa ngày 15 tháng 10 năm 2007

tại t/p HCM hưởng thọ 81 tuổi

Xin thành kính phân ưu cùng anh chị Hồ Phùng và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu cho hương linh bác được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

Anh em Exryu Cuối Tuần