Tin buồn

Được hung tin từ gia đ́nh Exryu Pháp:

Thân phụ kính yêu của anh Bùi Nhân (72, Noko-dai) đă qua đời

Xin thành kính phân ưu cùng anh Nhân và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu cho hương linh bác sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc


Anh em Exryu Cuối Tuần