Tin buồn

Được hung tin từ Nam California :

Thân mẫu kính yêu của anh Nguyễn Trí Cường (71, Noko-dai)

vừa măn phần lúc 2:30 sáng ngày 26/12/2007 tại Hà Nội hưởng thọ 84 tuổi

Xin thành kính phân ưu cùng anh Cường, chị Yasue, cháu Mai  và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc


Anh em Exryu Cuối Tuần