Tin buồn

Được hung tin từ gia đ́nh Exryu Bắc Cali

Cụ Bà Đinh Thị Xuân Phước

Thân mẫu kính yêu của anh Cao Hữu Duyên (70, Aoyama-dai)
và cũng là nhạc mẫu của chị Lâm Thúy Nga (70, Aoyama-dai)
đă qua đời ngày 20 tháng 8, hưởng thọ 82 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng anh Duyên & chị Nga và toàn thể tang quyến

Nguyện cầu xin hương linh Bác sớm được về nơi vĩnh phúc.