Be Strong Japan

 

 

When I see those dire pictures
I can cry just in dismay
for courage and the strenght you need
for help and hope I pray
Many faces marked by sorrow
but many people are aware
they all band together
yes we are here to share
There's always someone left for us
something worth to fight it out
bear up and you'll live to see
magic moments without doubt
Life and earth are nature
so rich and so pure
how often it looks cruel
but we are happy to endure
When some major things are lost
we are nerveless and alone
but you are not the only one
When it's time to say goodbye
we stand together and back you up
you are not alone
When I see those dire pictures
I can cry just in dismay
for courage and the strenght you need
for help and hope I pray
Now it's tough times you're going through
but you keep your spirits up
we all count our blessings
we don't give you up
When some major things are lost
we are nerveless and alone
but you are not the only one
When it's time to say goodbye
we stand together and back you up
you are not alone
Million thoughts are with you
while someone's singing this song
you are not alone

 

 
Khi nhn thấy những hnh ảnh tang thương
Ti đ hoảng loạn khc a
Xin nguyện cầu cho bạn đủ dũng kh v sức mạnh
cho những sẻ chia, hi vọng bạn cần
Biết bao khun mặt hằn in nỗi đau
nhưng nhn loại đ nhận ra rằng
Họ đang gắn kết lại với nhau
Bởi v chng ta ở đy để chia sẻ
Lun lun c ai đ ở lại v ta
Điều g đ đng để ta tranh đấu
Kin cường ln v sẽ sống để nhn thấy
những khoảnh khắc kỳ diệu đến khng ngờ
Cuộc sống v tri đất đều do mẹ thin nhin
Thật phong ph v v cng thuần khiết
Dẫu c khi dường qu ư tn khốc
nhưng chng ta vẫn vui vẻ vượt qua
Khi những g qu gi mất đi
Ta yếu đuối v thấy sao c độc
Nhưng bạn ơi, ta đu chỉ một mnh
V đến lc phải ni lời gi biệt
chng ti sẽ ở bn an ủi động vin
bạn khng c độc
Khi nhn thấy những hnh ảnh tang thương
Ti đ hoảng loạn khc a
Xin nguyện cầu cho bạn đủ dũng kh v sức mạnh
Nguyện cầu cho những sẻ chia, hi vọng
Lc ny đy, cam go phải vượt qua
Nhưng xin bạn hy cứ vững lng
Chng ti vẫn lun nguyện cầu cho bạn
V chẳng khi no bỏ rơi bạn
Khi những g qu gi mất đi
Ta yếu đuối v thấy sao c độc
Nhưng bạn ơi, ta đu chỉ một mnh
V đến lc phải ni lời gi biệt
chng ti sẽ ở bn an ủi động vin
bạn khng c độc
Triệu con tim đang hướng về bn bạn
khi ai đ ca vang bi ht ny
Bạn khng hề đơn độc!