Tự cảm...

Ti tự ho mnh l Nguồn gốc Việt,
D tha hương đổi quốc tịch thay tn,
Nhưng mun đời tổ quốc khng qun,
Nơi Tin Tổ bao ngn năm xy dựng.

Nơi Vua Hng, nơi Nhị Trưng gp sức,
Đuổi ngoại bang xm lấn biển, bờ xưa,
Lịch sử cn ghi, xin chớ hừng hờ,
Noi gương sng những Anh hng Dn tộc.

Thế giới đổi thay, thin tai thảm khốc,
Nhưng tnh người, l đm bọc lẫn nhau,
Chủng tộc, mu da, văn ha, tự ho,
Xin hy giữ trong tim mnh trọn vẹn.

Khi hoạn nạn, th nổi đau uất nghẹn,
Hy tm nhau, mang đến những tnh thương,
Xoa dịu nhau, những mất mt khn lường,
Bằng nghĩa cử, bằng tấm lng cao đẹp.

Đến với nhau, thắp cho nhau ngọn nến,
Soi đường đi, đon kết mi cng nhau,
Thế giới ngy mai, tha thiết nguyện cầu,
Thi th hận, v tnh người rực chy.

Tri đất hm nay, cng nhau cứu lấy,
Trn trọng hơn hơi thở với miếng ăn,
Chia xẻ nhau, từng tấm o che thn,
Cho cuộc sống mun mu, thm nghĩa .

Phan Nguyễn 01.05.2011

Xin thn tặng cc Anh Chị trong chương trnh " Một Cht Ấm lng"