Vài h́nh ảnh Ngày Hội Ngộ 2009

Ngày 10 tháng 4 năm 2009

 

(1) Đi thăm Khu Công Nghệ Cao Cấp và pḥng nghiên cứu của anh Nguyễn Chánh Khê.

(2) Ăn trưa

(3)  Thăm cơ sở may đồ Addidas của anh Ṭng

(4) Thăm triễn lăm tượng Phật ngọc tại Chùa Hoàng Pháp trên đường đi Hóc Môn.

(5) Buổi tiệc tại trang trại anh Ḥe khoản đăi và đón Exryu.
 

 

 

DSC_2046 by TrungSon2007.     DSC_2049 by TrungSon2007.

 Đi thăm Khu Công Nghệ Cao Cấp

 

DSC_2098 by TrungSon2007.

 

 

DSC_2066 by TrungSon2007.

 

DSC_2086 by TrungSon2007.

 

 

Pḥng nghiên cứu của anh Nguyễn Chánh Khê.

     DSC_2105 by TrungSon2007.     DSC_2107 by TrungSon2007.

 

DSC_2111 by TrungSon2007.     DSC_2116 by TrungSon2007.

 

DSC_2117 by TrungSon2007.     DSC_2121 by TrungSon2007.

 

 

DSC_2125 by TrungSon2007.

 

 

DSC_2134 by TrungSon2007.

 

DSC_2137 by TrungSon2007.

 

Ăn trưa

 

 

DSC_2166 by TrungSon2007.

 

 

DSC_2150 by TrungSon2007.     DSC_2153 by TrungSon2007.

Thăm cơ sở may đồ Addidas của anh Trần Đ́nh Ṭng

 

DSC_2157 by TrungSon2007.     DSC_2161 by TrungSon2007.

 

Thăm triễn lăm tượng Phật ngọc tại Chùa Hoàng Pháp

DSC_2170 by TrungSon2007.     DSC_2168 by TrungSon2007.

 

DSC_2177 by TrungSon2007.               DSC_2181 by TrungSon2007.

 

DSC_2183 by TrungSon2007.

 

DSC_2188 by TrungSon2007.                DSC_2193 by TrungSon2007.

 

 

Buổi tiệc tại trang trại anh Ḥe khoản đăi và đón Exryu.
 

DSC_2218 by TrungSon2007.     DSC_2220 by TrungSon2007.

 

 

 

 

 

 

 

DSC_2224 by TrungSon2007.

 

 

 

 

 

DSC_2251 by TrungSon2007.

 

 

DSC_2270 by TrungSon2007.     DSC_2253 by TrungSon2007.

 

DSC_2259c by TrungSon2007.

 

DSC_2288 by TrungSon2007.     DSC_2292 by TrungSon2007.

 

 

 

Xem h́nh ảnh Day 2 : 11/4/2009

..............................

 

H́nh ảnh chia sẻ của anh Nguyễn Thái Trung Sơn

© "Khi phát hành lại bài này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ
www.erct.com"