Vi hnh ảnh Ngy Hội Ngộ 2009

Day 2 :  Ngy 11 thng 4 năm 2009

< Xin php chỉ ghi tn những anh chị biết r. Nếu c sai lầm xin lượng thứ. Sẽ bổ tc sau >

 

DSC_2302 by TrungSon2007.     DSC_2299 by TrungSon2007.

Lễ tn - Uketsuke : Chị Đo Tơ v anh Thi Vin
Bn phải : Sempai Đm Quang Tuấn, anh Vĩnh Trường, anh Nguyễn Quốc Vọng

 

DSC_2311 by TrungSon2007.     DSC_2315 by TrungSon2007.

 


MC : Chị Kim Yến (VN)  v anh Bi Ch Trung  (Japan)

 

Ban Tổ Chức NHN 2009

 

DSC_2348 by TrungSon2007.      DSC_2337 by TrungSon2007.

Sempai V Tng Xun v Sempai Đm Quang Tuấn

 

DSC_2347 by TrungSon2007.     DSC_2349 by TrungSon2007.

Sempai Huỳnh Mi v sempai Nguyễn Đức Ho

 

 

DSC_2334 by TrungSon2007.

Anh Nguyễn Đon Hng

 

Chị Nhung (Japan), chị Tnh (USA), anh Đức (VN), chị Ngọc (Php), anh Pha v chị T (Canada)

 

 

 

 

 

Anh Lin & Chị Đo Tơ, anh T Bửu Lưỡng, anh V Tng Xun, anh Nguyễn An Trung v anh Huỳnh Mi (đứng)

 

Anh chị Nguyễn Đức Ho v anh Huỳnh Mi

 

DSC_2354 by TrungSon2007.     DSC_2359 by TrungSon2007.

Anh Nguyễn Văn Tn (Canada)

 

 

Anh Thạnh & chị Ngọc (USA), anh Chấn & chị Tầm (USA), anh Thi & chị Nhung (Japan), anh Vọng & chị Tuyền
anh Cường & Chị T (Canada), chị Kim Yến, (pha sau khng r), anh Tn (Canada) v  anh BC Trung

 

DSC_2373 by TrungSon2007.     DSC_2377 by TrungSon2007.

 

DSC_2378 by TrungSon2007.     DSC_2379 by TrungSon2007.

 

DSC_2382 by TrungSon2007.     DSC_2383 by TrungSon2007.

 

DSC_2385 by TrungSon2007.     DSC_2399 by TrungSon2007.

Anh Bi Ch Trung  -  Anh Nguyễn Trọng Đức (VN) v chị Nguyễn Thị Qu (c Chu)

 

Mở qu

 

DSC_2401 by TrungSon2007.

Anh Phan Văn Tc cng bố kết quả bầu phiếu chọn nơi tổ chức NHN 2011

 

DSC_2403 by TrungSon2007.               DSC_2404 by TrungSon2007.

Anh Đặng Hữu Thạnh, đại diện San Diego nhận quyền tổ chức NHN 2011

 

DSC_2410 by TrungSon2007.     DSC_2411 by TrungSon2007.

 

DSC_2413 by TrungSon2007.     DSC_2433 by TrungSon2007.

 

DSC_2436 by TrungSon2007.     DSC_2360 by TrungSon2007.

 

DSC_2440 by TrungSon2007.

 

 

 

 

QU ĐẸP - RẤT ĐẸP

Chc mừng gia đnh Exryu hội ngộ thnh cng tại VN

 

Mời xem video tip chia sẻ từ anh Nguyễn Trọng Đức 

 

Xem hnh ảnh Day 1 : 10/4/2009

 

..........................

Hnh ảnh chia sẻ của anh Nguyễn Thi Trung Sơn

"Khi pht hnh lại bi ny cần phải c sự đồng của tc giả 
v ghi r nguồn lấy từ
www.erct.com"