Hnh ảnh Tiền Hội Ngộ tại Japan

Tập I  :  Du lịch ni Ph Sĩ

IMG_2546.jpg picture by ERCT

 

 
Japan-04.jpg picture by ERCT
 
Hnh chụp tại một trạm nghỉ tại chn Ni Ph Sĩ ngy 6/04/2009.
Từ tri sang phải: a Chấn, c Tầm, MTuấn,  chi. Tm (vợ a Linh), a Linh, a Qut, a Trường, chu Mai (chu chi. Linh).

 

 
Japan-03.jpg picture by ERCT
 
Hnh chụp tại một trạm nghỉ trong tour tham quan Ni Ph Sĩ ngy 7/04/2009.
Từ tri sang phải: a Trường, a Qut, MTuấn, a Chấn, c Tầm, chi. Tm (vợ a Linh), a Linh.
 

 

 

IMG_2539.jpg picture by ERCT

 

IMG_2551.jpg picture by ERCT

 

IMG_2558.jpg picture by ERCT

 

IMG_2566.jpg picture by ERCT

 

IMG_2567.jpg picture by ERCT

 

IMG_2570.jpg picture by ERCT

 

IMG_2574.jpg picture by ERCT

 

IMG_2556.jpg picture by ERCT

 

IMG_2645.jpg picture by ERCT

 

IMG_2641.jpg picture by ERCT

 

IMG_2640.jpg picture by ERCT

 

IMG_2651.jpg picture by ERCT

 

IMG_2588.jpg picture by ERCT

 

IMG_2606.jpg picture by ERCT

 

IMG_2579.jpg picture by ERCT

 

IMG_2580a.jpg picture by ERCT

 

IMG_2608.jpg picture by ERCT

 

IMG_2616.jpg picture by ERCT

 

IMG_2626.jpg picture by ERCT

 

IMG_2627.jpg picture by ERCT

 

IMG_2610.jpg picture by ERCT

 

 

Cm ơn anh Chấn đ chia sẻ những hnh ảnh rất đẹp của ngy Tiền Hội Ngộ ny

Mời click vo link dưới đy xem slide show :

 

http://picasaweb.google.com/tiger1lam3/MiniHoiNgoTaiTokyoJapanAlbumI?authkey=Gv1sRgCMXCxb-yjZaQvAE&feat=email#slideshow