Giới thiệu 
" ặc San Xun 2005" của gia đnh Exryu Nam California

Exryu Cuối Tuần xin hn hạnh giới thiệu đến cc anh chị Exryu khắp nơi "Đặc San Xun 2005" của gia đnh Exryu Nam California - Hoa Kỳ. 

Với chủ đề "Ci đầu nhớ cố hương", đặc san Xun 2005 năm nay c nội dung rất phong ph qua sự đng gp của rất nhiều anh chị Exryu yu thch thơ văn trong cũng như ngoi vng.

  Xem Mục lục ặc San "Ci ầu Nhớ Cố Hương"  

ể tm đọc xin lin lạc về chị L Ngọc Bảo ở địa chỉ : 

nbaole@hotmail.com hoc

nbaole@yahoo.com