Hnh ảnh buổi ha nhạc gip trẻ em ngho Cần Thơ

của hai chu Exryu Nisei Trc - Chi (6/3/2005)

< hnh chia sẻ của anh iền v anh ỗ B Khim (*)>

Dien-01-70.JPG Dien-02-70.JPG Dien-03-70.JPG Dien-04-70.JPG Dien-05-60.JPG
Dien-06-70.JPG Dien-07-60.JPG Dien-08-70.JPG DSC_3160.jpg DSC_3161.jpg
DSC_3161-DSC_3278.jpg DSC_3161-DSC_3281.jpg DSC_3161-DSC_3287.jpg DSC_3171.jpg DSC_3196.jpg
DSC_3214.jpg DSC_3217.jpg DSC_3219.jpg DSC_3223.jpg DSC_3228.jpg
DSC_3230.jpg DSC_3234.jpg DSC_3240.jpg DSC_3242.jpg DSC_3243.jpg
DSC_3244.jpg DSC_3249.jpg DSC_3252.jpg DSC_3259.jpg DSC_3304.jpg
DSC_3306.jpg DSC_3308.jpg DSC_3311.jpg DSC_3324.jpg DSC_3352.jpg
DSC_3360.jpg DSC_3362.jpg DSC_3372.jpg DSC_3373.jpg DSC_3374.jpg
DSC_3376.jpg DSC_3382.jpg DSC_3386.jpg DSC_3392.jpg DSC_3394.jpg
DSC_3396.jpg DSC_3399.jpg DSC_3402.jpg DSC_3403.jpg DSC_3407.jpg
DSC_3415.jpg DSC_3416.jpg DSC_3424.jpg DSC_3426.jpg DSC_3430.jpg
DSC_3431.jpg DSC_3432.jpg DSC_3433.jpg DSC_3438.jpg DSC_3441.jpg
DSC_3444.jpg DSC_3448.jpg      

(*) http://www.khiemdo.net/index.htm 

một Exryu thn hữu vng Bắc Cali với nhiều hnh ảnh Nhật Bản, Việt Nam v nhiều nơi khc rất đẹp